• Vacature: Lid Raad van Commissarissen (portefeuille portfolio en vastgoed)
 • Opdrachtgever: Woningstichting SWZ
 • Locatie: Zwolle
 • Status: gesprekken met kandidaten

SWZ, de organisatie
Woningstichting SWZ is een middelgrote woningcorporatie in Zwolle met een warm hart voor haar huurders. Met ongeveer 8000 verhuureenheden speelt de corporatie een belangrijke rol op de lokale woningmarkt. De organisatie telt circa 90 medewerkers en verzorgt in samenwerking met maatschappelijke instellingen huisvesting voor huurders met een relatief laag inkomen en soms een kwetsbare positie. SWZ bouwt, beheert en investeert in leefbaarheid en wijkvernieuwing. De kerntaak van SWZ is het zorgen voor betaalbare huisvesting en bijdragen aan een leefbare woonomgeving. Regionaal heeft de corporatie hierin de voortrekkersrol als verhuurder van bijvoorbeeld de daklozenopvang 'De Herberg' en 'Vrouwenopvang Overijssel'. SWZ staat bekend als een herkenbare en vooral een sociaal-maatschappelijk betrokken verhuurder met een goede prijs-kwaliteitverhouding.
Missie
SWZ biedt betaalbare woningen in leefbare buurten en wijken.

Raad van Commissarissen, de functie
De raad van commissarissen heeft primair de taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van commissarissen staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. De taken en verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van SWZ en het reglement van de raad van commissarissen.

Het toezicht geschiedt vanuit een onafhankelijke opstelling en vindt niet alleen achteraf plaats, maar heeft ook een anticiperend karakter. De raad van commissarissen komt regulier vijf keer per jaar bijeen, doorgaans in aanwezigheid van de bestuurder.
Tijdens de vergaderingen bespreekt de RvC het ondernemingsplan, het strategisch voorraad beleid, de begroting en jaarrekening, investeringsvoorstellen, trimesterrapportages en worden strategische ontwikkelingen besproken.
De RvC betracht optimale transparantie in denken en doen, in lijn met de nieuwe Woningwet. Hoewel er soms scherp gedebatteerd wordt, is de sfeer in de RvC over het algemeen ontspannen.
De RvC onderschrijft en hanteert vanzelfsprekend de Governancecode Woningcorporaties.

De RvC wil zich in verbinding voelen met elkaar, het bestuur, met werknemers, huurders en andere stakeholders. Daartoe nodigt de RvC tenminste eenmaal per jaar de ondernemingsraad en HBV De Woonkoepel uit. Ook zijn er regelmatig contacten met de verschillende managementteamleden. Daarnaast wil de raad regelmatig contacten hebben (voorafgaand aan vergaderingen) met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Doel is om goed zicht te houden op wat er maatschappelijk speelt in de omgeving van SWZ.

De Raad van Commissarissen van SWZ bestaat uit 5 leden. In verband met het bereiken van het einde van de benoemingstermijn er is een vacature voor een lid RvC met het aandachtsveld portfolio en vastgoed.

Lid Raad van Commissarissen, het profiel
Binnen de Raad van Commissarissen wordt er – gezien de huidige samenstelling van de Raad – gezocht naar kandidaten voor de portefeuille portfolio en vastgoed.

Het nieuwe lid van de RvC beschikt daarom in ieder geval over kennis en ervaring op de volgende gebieden:

 • ontwikkeling en beheren van vastgoed en verduurzaming;
 • strategisch voorraadbeleid;
 • project- en programmamanagement van vastgoed;
 • het beoordelen van investeringen en desinvesteringen in vastgoed.

Voor elk lid van de RvC geldt: 

 • heeft een strategisch en analytisch denkvermogen op WO niveau; is in staat om snel inzicht en overzicht te krijgen in een organisatie met de omvang en complexiteit als SWZ;
 • is aantoonbaar sociaal- maatschappelijk betrokken en is intrinsiek gemotiveerd om iets te betekenen voor de doelgroep van SWZ;
 • heeft sterke affiniteit met- en kennis van de volkshuisvesting, de doelstellingen en de maatschappelijke opgaven van SWZ;
 • Is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het politiek-maatschappelijke en volkshuisvestelijk terrein;
 • heeft een relevant netwerk bij voorkeur in de regio;
 • kennis van en gevoel voor: hedendaagse opvattingen over ‘good governance’, bestuurlijke verhoudingen en -processen én intermenselijke relaties;
 • Onderschrijft volmondig de integriteits- en governancecode;
 • Heeft de capaciteit om een functionele open cultuur te handhaven waarin scherpe zakelijke discussies gevoerd kunnen worden met behoud van goede relaties;
 • Voldoende tijd om adequaat toezicht uit te oefenen en de flexibiliteit om bij crisis aanvullende ruimte en tijd vrij te maken in beschikbaarheid.

Meer informatie
Via onderstaande link kunt u een uitgebreide informatienotitie downloaden betreffende deze vacature en de procedure:Solliciteren

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 17 september a.s. uw motivatie en curriculum vitae met daarin een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen.
U kunt uw sollicitatie uploaden door op de button hiernaast te klikken: solliciteer

Voor resterende vragen kunt u ons bellen of e-mailen.

Dianne Kurvers, search Consultant | terra@terragroep.nl | 035 62 500 50