• Vacature: manager Sociaal Domein
 • Opdrachtgever: MeerWaarde
 • Locatie: Haarlemmermeer
 • Status: afgerond

MeerWaarde
MeerWaarde is een welzijnsorganisatie actief in Haarlemmermeer (ca. 142.000 inwoners) met als belangrijkste taak het voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op zwaardere of langdurige hulp. MeerWaarde helpt mensen hun eigen kracht te ontwikkelen en te versterken. Tegelijkertijd stimuleert zij mensen om zich maatschappelijk in te zetten en faciliteert initiatieven hiertoe. Zo draagt MeerWaarde bij aan een sociale omgeving die tot steun is voor mensen die dat (even) nodig hebben.  

MeerWaarde biedt maatschappelijke dienstverlening, samenlevingsopbouw en sociaal cultureel werk aan in de gemeente Haarlemmermeer. MeerWaarde is op uiteenlopende vakgebieden in het welzijn en de maatschappelijke dienstverlening actief: kinderwerk, ouderenwerk, ouderenadvieswerk, tiener- en jongerenwerk,  algemeen maatschappelijk werk, jeugdmaatschappelijk werk, buurtbemiddeling, sociaal raadslieden werk, sociaal makelen, vrijwilligerscentrale en maatschappelijk betrokken ondernemen. 
De organisatie telt zo’n 100 medewerkers (75fte) en circa 700 vrijwilligers. Hierbij geldt dat de vrijwilligers steeds dichter bij het primaire proces betrokken worden. 

manager Sociaal Domein, de functie
De manager Sociaal Domein treedt toe tot het managementteam van MeerWaarde en rapporteert aan de bestuurder. Hij/zij geeft op een coachende wijze leiding aan de gebiedsteamleiders en projectleiders. Met als doel een organisatie te laten ontstaan die sociaal ondernemerschap toont en zichzelf organiseert, waarin professionals  voldoende regelruimte hebben en nemen om dat te doen wat nodig is voor de cliënt.  

De manager Sociaal Domein is eindverantwoordelijk voor de realisatie van het werkplan  inclusief rapportages en verantwoordingen. Voor de afstemming wordt contact onderhouden met externe partijen en de gemeente, samenwerkingspartners en intern met projectleiders, stafafdelingen en het managementteam. 
De manager Sociaal Domein haalt nieuwe opdrachten binnen door kansen te herkennen en te netwerken.  Hij/zij is in staat inhoudelijke goede offertes te schrijven.
Hij/zij legt verbinding tussen innovatie en uitvoering. Geslaagde pilots en/of projecten implementeert hij/zij in de organisatie/uitvoering.
De manager Sociaal Domein plant en stuurt op de juiste inzet van mensen en middelen. Hij/zij denkt en acteert vanuit een bedrijfsplan tot aan de operationele planning. De manager weet aan de hand van management rapportages de vertaling te maken naar de uitvoeringsdoelstellingen en stuurt nadrukkelijk op kostenbewustzijn. 
Hij/zij  heeft een belangrijk aandeel in het ontwikkelen en realiseren van de strategie van MeerWaarde, is sparringpartner van bestuurder en managers.

De uitdaging van de functie ligt in het aansturen van de dagelijkse operatie in combinatie met het ontwikkelen en realiseren van de strategie van MeerWaarde. Belangrijk is het vergroten van de professionele regelruimte en autonomie van teams, coachen, waarbij de nadruk ligt  op teamvorming en het versterken en verbeteren van teamprestaties.

manager Sociaal Domein, het profiel
Geschikte kandidaten herkennen zich in het volgende profiel: 

 • Academisch werk- en denkniveau; analytisch ingesteld en is in staat om het overzicht te bewaren; heeft een helicopterview;
 • Ervaren manager met brede kennis van en ervaring met managementtechnieken en het leidinggeven aan veranderprocessen;
 • Heeft kennis van en ervaring met de ontwikkelingen in gemeentelijk (subsidie)beleid in het sociale domein;
 • Heeft een visie op ontwikkelingen in het sociale domein en kan fungeren als deskundige, betrokken en toegankelijke sparringspartner voor bestuurder en medewerkers;
 • Is iemand die analyseert, toetst en mensen aanspreekt op resultaten en gedrag; 
 • Heeft oog voor kwaliteitsverbetering;
 • Is maatschappelijk ondernemer: creëert visie en draagvlak, heeft de lange termijn op het oog en schakelt subtiel tussen maatschappelijke belangen en het organisatiebelang;
 • Beschikt over lef en daadkracht;
 • Scherp in sturing op resultaat en financiën; helder leiderschap in de zin van perspectieven schetsen, participatie stimuleren en grenzen stellen;
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Sterke organisatie sensitiviteit, weet wat er speelt in de interne organisatie.

De gezochte kandidaat heeft een proactieve, resultaat- en klantgerichte houding met overtuigingskracht en het vermogen te enthousiasmeren. Hij/zij vertoont flexibel en sensitief gedrag en is zich goed bewust van de impact van eigen optreden, intern en ook extern in het publieke domein, bij gemeente en belanghebbenden. 
De kandidaat voelt zich thuis in het werkveld, is zelfstandig en werkt met plezier en energie. Er wordt gezocht naar een manager die stimuleert, stuurt, ondersteunt, toetst, aanspreekt op resultaten en gedrag en het overzicht bewaakt. De kandidaat vindt het prettig te schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

Meer informatie
Via de button hieronder kunt u een uitgebreide informatienotitie downloaden betreffende deze vacature:
Informatienotitie Manager Sociaal Domein MeerWaarde.pdf

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 23 april  a.s. uw motivatie en curriculum vitae.
Wilt u bij sollicitatie vermelden waar u de vacature voor het eerst zag?

U kunt uw sollicitatie uploaden door op de button hiernaast te klikken: solliciteer

Voor resterende vragen kunt u ons bellen of e-mailen. 

Dianne Kurvers, Search Consultant
Terra Management groep | Den Dolder | 035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl