• Vacature: Zorgmanager
 • Opdrachtgever: Waterlandziekenhuis en Westfriesgasthuis
 • Locatie: Noord Holland
 • Status: afgerond

Waterlandziekenhuis en Westfriesgasthuis, de organisatie
Het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis vormen vanaf 1 april 2017 één organisatie. Vooralsnog blijft gewerkt worden onder de twee namen waarmee de ziekenhuizen in de eigen regio een goede reputatie hebben opgebouwd: het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis.

De zorg blijft dichtbij. In Purmerend (Waterlandziekenhuis) en Hoorn (Westfriesgasthuis) blijven algemene ziekenhuizen waar patiënten altijd terecht kunnen voor een consult bij hun specialist. Ook de poliklinieken in Enkhuizen, Volendam en Heerhugowaard blijven open. Patiënten kunnen straks nog steeds op alle locaties terecht voor een consult bij hun specialist. Zowel in Hoorn als in Purmerend blijven spoedeisende hulp, intensive care en operatiekamers bestaan.
In de nieuwe organisatie werken ruim 3.000 medewerkers(± 2.200 fte) en 245 specialisten. De nieuwe organisatie kent een driehoofdige Raad van Bestuur. 

Het is de ambitie van de ziekenhuiscombinatie om uitstekende ziekenhuiszorg aan te bieden, voor de eigen regio en voor enkele functies bovenregionaal. Het perspectief van de patiënt is bepalend voor de beoordeling van de kwaliteit van zorg.

Zorgmanager, de functie
Een Zorgmanager is verantwoordelijk voor het management van ongeveer zes zorgeenheden (in totaal 200 á 300 fte). Deze verantwoordelijkheid wordt gedeeld met de Medisch Managers van de betreffende zorgeenheden. 

De Zorgmanager zorgt voor de aangewezen zorgeenheden voor het strategisch/tactisch beleid, (meer) jaarplannen en de begrotingen passend binnen de door Raad van Bestuur gegeven kaders. De komende jaren zullen complexe veranderopgaven van de zorgeenheden over de locaties heen gerealiseerd moeten worden. Realisering van de doelen per zorgeenheid op het vlak van productie, (medische) kwaliteit, personeel en middelen. Dit alles in samenwerking met de Medisch Manager van de desbetreffende zorgeenheid. 

De Zorgmanager is tevens – werkend vanuit een themaplatform – verantwoordelijk voor een of meer ziekenhuis brede projecten die de eigen zorgeenheden overstijgen. Het platform, onder verantwoordelijkheid van een Medisch Manager en een Zorgmanager,  levert een bijdrage aan het strategisch beleid van het ziekenhuis. De Zorgmanager vertegenwoordigt het ziekenhuis in externe contacten en levert een bijdrage in de ontwikkeling van zorgproducten/diensten van de zorgeenheden met een hoge mate van zelfstandigheid.

De Zorgmanager geeft samen met de Medisch Manager direct leiding aan (senior) hoofden en indirect aan de medewerkers binnen de zorgeenheden. Neemt deel in themaplatforms en ziekenhuis brede projecten. Draagt zorg voor ziekenhuis brede afstemming tussen zorgeenheden. De zorgmanager rapporteert aan de Raad van bestuur.

Zorgmanager, het profiel
kandidaten herkennen zich in het volgende profiel:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • relevante management ervaring in een complexe, professionele organisatie;
 • ervaring en kennis van grootschalige verandertrajecten en verandermanagement binnen grote non-profit organisatie. Bij voorkeur ervaring met fusieprocessen;
 • projectmatig/planmatig kunnen denken en werken. Ervaring met het aansturen van grote organisatie brede projecten;
 • aantoonbare ervaring in het schrijven van veranderplannen;
 • ervaring in of affiniteit met omgang met medezeggenschapsorganen;
 • kennis, inzicht en ervaring in bedrijfseconomische processen;
 • kennis van organisatieontwikkeling en verandering op het gebied van gezondheidzorg en in brede zin van bedrijfsprocessen;
 • Kennis van externe ontwikkelingen in werk- en vakgebied.

Kandidaten zijn resultaatgericht en besluitvaardig. Zij beschikken over het doorzettingsvermogen en de vasthoudendheid om zaken voor elkaar te krijgen in een dynamisch krachtenveld.  Daarnaast brengen kandidaten competenties mee op het gebied van leidinggeven en samenwerken. Zij weten anderen te inspireren en te faciliteren en houden verbinding met de werkvloer en met de overige organisatieleden. Zij hebben het vermogen om afstemming te verkrijgen tussen de diverse belangengroepen met een goede balans tussen resultaat en draagvlak.

Meer informatie
Via bijgaande button kunt u een uitgebreide informatienotitie downloaden betreffende deze vacature en de procedure:Informatienotitie - Zorgmanager - Waterlandziekenhuis en Westfriesgasthuis.pdf

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 26 maart a.s. een motivatiebrief en curriculum vitae met daarin per functie een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen.
Wilt u ons bij sollicitatie laten weten war u de vacature voor het eerst heeft opgemerkt?

U kunt uw sollicitatie uploaden via de button hiernaast: solliciteer

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
Dianne Kurvers, search consultant
tel 035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl