• Vacature: Lid Raad van Commissarissen
 • Opdrachtgever: Elkien
 • Locatie: Heerenveen
 • Status: afgerond

Elkien, de organisatie
Elkien is een corporatie met hart voor mensen, waar wonen meer is dan een huis alleen. Wonen is onlosmakelijk verbonden met leven. Elkien kijkt verder dan het verhuren en bouwen van woningen. De wijk of het dorp waarin een woning staat is belangrijk om prettig te kunnen wonen. Voorzieningen spelen daarnaast een rol maar ook de onderlinge contacten. Elkien wil mensen met elkaar en met organisaties verbinden. Vanuit betrokkenheid met mensen levert Elkien een bijdrage aan een beter woon- en leefklimaat in Fryslân. 

Elkien is ontstaan uit 4 fusies, waarvan de laatste in 2014. Elkien verhuurt ruim 20.000 woningen in Fryslân verspreid over acht gemeenten: Súdwest Fryslân, Littenseradiel, Heerenveen, De Friese Meren, Tytsjerksteradiel, Opsterland, Leeuwarden en Smallingerland. Ongeveer de helft van de woningen staat in Leeuwarden, de andere helft bevindt zich in de andere gemeenten.
Bij Elkien werken circa 150 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Heerenveen 

Raad van Commissarissen, de functie
De Raad van Commissarissen van Elkien waakt over het integrale belang van de organisatie en de met haar verbonden huurders en organisaties. De toezichthoudende functie heeft betrekking op zowel de organisatie als het maatschappelijk belang waar Elkien voor staat. 

De Raad van Commissarissen van Elkien bestaat uit 4 leden, er is één vacature. De Raad bestempelt zichzelf – volgens de theorie van het kleurdenken van Léon de Caluwé – als overwegend ‘licht blauw’. Het nieuwe lid van de Raad heeft daarom bij voorkeur complementaire  eigenschappen. Binnen de Raad is primair behoefte aan een lid met ondernemerskwaliteiten, veel kennis van de maatschappelijke vraagstukken rondom volkshuisvesting, die  begrijpt en voelt wat de vragen zijn van (potentiële) bewoners aan Elkien. 

De Raad van Commissarissen is een multidisciplinair team waarvan de leden open communiceren, actief samenwerken, elkaar aanvullen en ondersteunen en beschikken over een koel hoofd en een warm hart. De Raad beschikt over het vermogen te reflecteren en te duiden om daarmee de Bestuurder op een adequate wijze van goede feedback te voorzien. De Raad neemt zijn taak serieus, waarbij de vergaderingen toch plezierig blijven en er ook gelachen wordt.

Lid Raad van Commissarissen, het profiel
Binnen de Raad van Commissarissen wordt er – gezien de huidige samenstelling van de Raad – gezocht naar kandidaten met grote kennis van de maatschappelijke vraagstukken rondom volkshuisvesting en die begrijpt en voelt wat de (potentiële) bewoners vragen van Elkien. Indien de kandidaat tevens juridische expertise en inzicht heeft, is dit welkom.

Voor elk lid van de RvC geldt: 

 • heeft een strategisch en analytisch denkvermogen op WO niveau; is in staat om snel inzicht en overzicht te krijgen in een organisatie met de omvang en complexiteit als Elkien;
 • heeft een kritische en onafhankelijke opstelling;
 • kan functioneren in teamverband;
 • is initiatiefrijk, brengt ideeën in; 
 • is ondernemend en actief in het economisch leven;
 • nuchter en risicobewust;
 • is integer en heeft moreel besef;
 • heeft een relevant netwerk;
 • heeft gevoel voor de mentaliteit in het Noorden van het land;
 • kennis van en gevoel voor: hedendaagse opvattingen over ‘good governance’, bestuurlijke verhoudingen en -processen én intermenselijke relaties;
 • de capaciteit om een functionele open cultuur te handhaven waarin scherpe zakelijke discussies gevoerd kunnen worden met behoud van goede relaties;
 • sterk zelfreflecterend en -corrigerend vermogen.

Het nieuwe Lid van de  Raad van Commissarissen beschikt daarboven over:

 • ruime ervaring als eindverantwoordelijk directeur/bestuurder met een trackrecord waaruit een ondernemersmentaliteit blijkt;
 • kennis van de dynamiek die speelt bij commerciële ondernemingen en risicomanagement;
 • relevante kennis en werkervaring op het gebied van volkshuisvesting en volkshuisvestelijke vraagstukken;

Naast de hiervoor genoemde kennis en vaardigheden is de houding van de toezichthouder van belang. Hij/zij is onafhankelijk in meningsvorming, diplomatiek, heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en is doortastend in het bereiken van resultaten. Stelt hiervoor open vragen om ook de mening van anderen in de eigen gedachtevorming te kunnen betrekken

Vanuit een inhoudelijke betrokkenheid bij zowel het werkgebied van Elkien als de omgeving waarbinnen hij/zij actief is, wordt de kandidaat als een inspirerende en deskundige toezichthouder ervaren, die zowel gevraagd als ongevraagd zijn/haar mening geeft. Hij/zij bezit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en verbindend vermogen, is persoonlijk evenwichtig en blijft dat ook onder druk. De benoembare kandidaat heeft voldoende tijd (gerekend moet worden op ± 4 uur per week) en energie om vanuit een toezichthoudende rol mede vorm te geven aan de doelstellingen en ambities van Elkien.

De Raad van Commissarissen wil een afspiegeling zijn van de samenleving, bij gelijke geschiktheid zal hier rekening mee worden gehouden.

Meer informatie
Via onderstaande link kunt u een uitgebreide informatienotitie downloaden betreffende deze vacature en procedure:

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 15 maart  a.s. uw motivatie en curriculum vitae met daarin een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. 
U kunt uw sollicitatie uploaden door op de button hiernaast te klikken: solliciteer

Voor resterende vragen kunt u ons bellen of e-mailen. 
Dianne Kurvers, search Consultant | Den Dolder | terra@terragroep.nl | 035 62 500 50