• Vacature: Voorzitter Raad van Toezicht
 • Opdrachtgever: Impuls
 • Locatie: Amsterdam
 • Status: afgerond

Impuls, de organisatie
Impuls biedt in Amsterdam vanuit 71 locaties, voornamelijk in Amsterdam West en Nieuw-West, en sinds kort ook in Noord, al ruim 25 jaar opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Met oprechte aandacht stellen de ca. 450 medewerkers (333 fte) van Impuls kinderen en hun ouders centraal. Dagelijks maken ca. 3000 kinderen gebruik van de voorzieningen van Impuls.

Impuls wil in de regio Amsterdam een toonaangevende organisatie zijn, maatschappelijk betrokken en gericht op de ontwikkeling, opvoeding en opvang van jonge kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Impuls zorgt ervoor dat de diensten en activiteiten hierbij aansluiten. Zij realiseert dit dichtbij huis, met vakbekwame medewerkers, samen met partners in het onderwijs, de overheid en jeugdzorg. Impuls heeft specialistische kennis van het “jonge” kind, ze kent de doelgroep in de buurt goed en bezit goede netwerkverbindingen m.b.t de jeugd.

Impuls is een maatschappelijke organisatie. Dat betekent dat ze voortdurend investeert in ontwikkeling. In de eerste plaats in die van kinderen. Maar ook in kwaliteit van personeel, het pedagogisch beleid en de locaties. 

Impuls staat zoals veel kinderopvangorganisaties voor ingrijpende uitdagingen. 

Voorzitter Raad van Toezicht, de functie
De Raad van Toezicht van Impuls waakt over het integrale belang van Impuls. De toezichthoudende functie heeft betrekking op zowel de organisatie als de daarbij betrokkenen waarbij het maatschappelijk belang wordt gediend. De Raad van Toezicht heeft in algemene zin als verantwoordelijkheid onder meer:

 • Zorg te dragen voor een goed functionerend bestuur door benoeming, beoordeling en ontslag van de Bestuurder.
 • Adviseren Bestuurder en fungeren als klankbord voor de Bestuurder.
 • Integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken.
 • Strategische beslissingen van de Bestuurder goed te keuren.

De voorzitter Raad van Toezicht bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de Raad van toezicht en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen. De voorzitter is namens de Raad van Toezicht het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur en eventuele andere betrokkenen.

De raad van toezicht vergadert ca. 5 keer per jaar en wordt ondersteund door de Bestuurssecretaris. De Raad van Toezicht van Impuls bestaat op dit moment uit  5 leden en benoemt uit zijn midden de voorzitter. 

Voorzitter Raad van Toezicht, het  profiel
De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid de Raad in staat stelt haar verplichtingen jegens belanghebbenden na te komen. De onderlinge taakverdeling tussen de leden Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden. 

De nieuwe Voorzitter, beschikt over:

 • Bij voorkeur enkele jaren ervaring in een bestuurlijke en/of toezichthoudende rol.
 • Diplomatieke kwaliteiten, verbindend vermogen en oriëntatie op samenwerking.
 • Bestuurlijk-strategisch inzicht en beoordelingsvermogen;
 • Het vermogen om zowel weloverwogen als daadkrachtig te handelen;
 • Ervaring, kennis en een relevant netwerk in kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg of een aanpalend terrein; 
 • Bij voorkeur kennis van de grootstedelijke problematiek;
 • Een binding met de regio waarbinnen Impuls actief is, is een pré.

 Hij/zij is onafhankelijk in meningsvorming, diplomatiek, heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en is doortastend in het bereiken van resultaten. Vanuit een inhoudelijke betrokkenheid bij zowel het werkgebied van Impuls als de omgeving waarbinnen zij actief is, wordt de kandidaat als een inspirerende en deskundige toezichthouder ervaren, die zowel gevraagd als ongevraagd zijn/haar mening geeft. Hij/zij bezit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, is persoonlijk evenwichtig en blijft dat ook onder druk. De benoembare kandidaat heeft voldoende tijd en energie om vanuit een toezichthoudende rol mede vorm te geven aan de doelstellingen en ambities van Impuls.
Gezien de samenstelling van de huidige raad van Toezicht gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Meer informatie
Via onderstaande link kunt u een uitgebreide informatienotitie downloaden betreffende deze vacature:
Informatienotitie Voorzitter RvT Impuls DEF.pdf

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk  9 oktober a.s. uw motivatie en curriculum vitae met daarin een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. 
U kunt uw sollicitatie uploaden door hier te klikken. 

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
Dianne Kurvers, search consultant

Den Dolder | terra@terragroep.nl | 035 62 500 50