• Vacature: Manager Zorg, Innovatie en Verkoop
 • Opdrachtgever: 's Heeren Loo
 • Locatie: Druten
 • Status: afgerond

’s Heeren Loo Zorgroep, de organisatie
's Heeren Loo is een grote landelijk werkende organisatie die mensen met een verstandelijke beperking helpt hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen met hulp die varieert van lichte ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. Bijna 10.000 kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking krijgen zorg en ondersteuning van 's Heeren Loo. ’s Heeren Loo Zorggroep viert dit jaar haar 125-jarig bestaan.  

’s Heeren Loo locatie Zuidoost Nederland (Boldershof) is een onderdeel van de ’s Heeren Loo Zorggroep, al meer dan 100 jaar gevestigd in Druten. Ruim 600 medewerkers bieden er ondersteuning en zorg aan meer dan 600 cliënten.

Juist in tijden waarin de samenleving in beweging is en het stelsel drastisch is veranderd, is en blijft de missie van ’s Heeren Loo het kompas, het bestaansrecht en de inspiratie voor de medewerkers. De missie luidt: Mensen met een verstandelijke beperking tot hun recht laten komen.

Manager Zorg, Innovatie en Verkoop, de functie
De vacante positie Manager Zorg, Innovatie en Verkoop in het cluster ‘Kind & Jeugd’ omvat een werkgebied van 4 woningen, waarbinnen circa 160 cliënten wonen. Daarnaast is de Manager verantwoordelijk voor de binnen het team aanwezige afdelingen dagopvang, logeren, schoolondersteuning, PPG, ambulante ondersteuning en deeltijdzorg voor volwassenen. Binnen het team Kind & jeugd zijn 70 medewerkers werkzaam verdeeld over 43,0 fte

De Manager Zorg, Innovatie en Verkoop heeft drie hoofd taakgebieden:

 • Het zijn van een ambassadeur om zo kinderen die hulp nodig hebben, de weg naar ’s Heeren Loo te wijzen. Hiervoor moet de Manager goede contacten opbouwen en ‘warm houden’ met o.a. zorgkantoren, scholen, gemeenten, sociale wijkteams, kerken en andere organisaties;
 • Het verder professionaliseren van het team Kind & Jeugd hetgeen leidt tot een optimale klanttevredenheid. 
 • Het ontwikkelen en zorgdragen voor eigentijdse en innovatieve zorgconcepten. Met als primaire doel om meer kinderen de gewenste zorg te kunnen bieden en secundair om een (financiële) resultaatsverbetering te realiseren. Daarbij anticiperende op de verwachting van de klant en rekening houdende met de financiële regelgeving. 

De Manager is verantwoordelijk voor het herkennen en benutten van alle commerciële kansen en mogelijkheden die de zorgmarkt biedt: nu en in de toekomst! Daartoe gaat hij/zijactief en enthousiast met partijen in de markt in gesprek om de visie op de ontwikkelingen in de zorg uit te dragen, en creëert zelf nieuwe ideeën en events om deze kansen volop te benutten. Als Manager Zorg, Innovatie en Verkoop vertaalt hij/zij hiermee de zelf geïdentificeerde kansen en mogelijkheden in een passend zorgproduct voor de cliënten van Kind & Jeugd. Kortom, de Manager is pas tevreden als de cliënt tevreden is!

De Manager Zorg, Innovatie en Verkoop rapporteert aan de regiodirecteur is lid van het MT. 

Manager Zorg, Innovatie en Verkoop, het profiel
Geschikte kandidaten herkennen zich in onderstaand profiel:

 • Bewezen expertise in het leidinggeven aan veranderingen, in werkwijzen, structuur en cultuur.
 • Innovatief ondernemerschap met zicht op en het benutten van marktkansen.
 • Een duidelijke visie op de veranderingen in de zorg en aantoonbare kennis van (en bij voorkeur werkervaring binnen) het sociaal domein.
 • Leidinggevende stijl die gekenmerkt wordt door helderheid, zakelijkheid en eerlijkheid.
 • Afgeronde en relevante beroepsopleiding op Hbo-niveau.
 • Afgeronde Managementopleiding.
 • Gericht op samenwerking; is doortastend en doorpakkend.
 • Grote mate van flexibiliteit en zelfstandigheid.

Gezocht wordt naar kandidaten die affiniteit hebben met het sociaal domein, ondernemend ingesteld zijn, die kansen zien en deze benutten, die plezier hebben en in staat zijn om de dienstverlening uit te breiden dan wel aan te passen aan wat de klant vraagt. 
De geschikte kandidaat is een stevige leidinggevende, treedt kordaat op, is vrolijk en positief en communiceert helder. Weet vanuit natuurlijk leiderschap het beste uit collega’s te halen en groepsdynamische processen positief te beïnvloeden. 

Praktische informatie 
De omvang van het arbeidscontract is 28-36 uur per week. Als standplaats geldt Druten. Er wordt een jaarcontract geboden met uitzicht op een vast contract bij gebleken geschiktheid.
’s Heeren Loo past de CAO Gehandicaptenzorg toe. De functie is ingeschaald in FWG 55   met een maximum jaarsalaris van € 52.400,= bruto bij een fulltime dienstverband.

's Heeren Loo wil dat haar medewerkers optimaal functioneren en stimuleert en faciliteert daarom de (verdere) ontwikkeling van haar medewerkers. Er wordt geïnvesteerd in relevante scholing en opleidingsmogelijkheden.

Meer informatie
Via onderstaande link kunt u een uitgebreide informatienotitie downloaden betreffende deze vacature: 
Informatienotitie s Heeren Loo Zuid Oost-Nederland Manager Zorg Innovatie en verkoop DEF.pdf

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 6 september a.s. uw motivatie en curriculum vitae met daarin een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. 
U kunt uw sollicitatie uploaden door hier te klikken. 

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
Dianne Kurvers,  Search Consultant | Den Dolder | terra@terragroep.nl | 035 62 500 50