• Vacature: Directeur-Bestuurder
 • Opdrachtgever: Verenso
 • Locatie: Utrecht
 • Status: afgerond

Verenso, de organisatie
Verenso is de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters. De vereniging behartigt de belangen van ruim 1600 leden en zet zich in voor deskundigheidsbevordering en ondersteuning van de aangesloten artsen. Verenso heeft een professionele bureauorganisatie met een hecht team van  13 collega’s. De vereniging is 1 van de 7 KNMG-federatiepartners die samen 53.000 artsen vertegenwoordigen. Verenso is een financieel gezonde organisatie die steunt op contributie en subsidies (o.a. VWS). De organisatiegraad van de vakgenoten is hoog, 90% van de specialisten ouderengeneeskunde is lid van de beroepsvereniging. 

Het vakgebied ouderengeneeskunde is relatief jong. In 1990 werd het als specialisme officieel erkend en sindsdien steeg het aantal specialisten ouderengeneeskunde fors. De vergrijzing en daarmee samenhangende stijgende zorgvraag impliceert een verdere groei van de beroepsgroep voor de komende jaren. 

Directeur-Bestuurder, de functie
De Directeur-Bestuurder is als meewerkend voorman verantwoordelijk voor de bureauorganisatie, financiën, ICT, HR en de zichtbaarheid van Verenso in het brede stakeholdersnetwerk waarmee specialisten ouderengeneeskunde te maken hebben. Hij of zij brengt daartoe een breed en voor de leden van Verenso relevant netwerk mee.
De Directeur-Bestuurder werkt nauw samen met de voorzitter van de vereniging, in collegiale verhoudingen. Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren betreffen in algemene zin het professionaliseren van de communicatie met de leden en het vernieuwen van het bureau. 
De nieuwe Directeur-Bestuurder draagt bij aan de hoofddoelstellingen van Verenso en maakt deze herkenbaarder:

 • Het behartigen van de ledenbelangen;
 • Het bijdragen aan de wetenschappelijke en kwalitatieve ontwikkeling van het vakgebied;
 • Het bevorderen van een doelmatiger praktijkorganisatie. 

Directeur-Bestuurder, het profiel
Kandidaten herkennen zich in het volgende profiel:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Relevante aanvullende bestuurlijke of (senior) managementopleiding;
 • Ervaring op strategisch, bestuurlijk niveau; weet strategische opdrachten te vertalen naar handelen in een breed politiek speelveld en communiceert concreet en compact over de stappen die van A naar B zullen leiden;
 • Is sensitief en stoer tegelijk: een zakelijke, ondernemende leider met oog en oor voor belangen, zorgen en verlangens van de diverse betrokkenen;
 • Visie op veranderingen in de ouderenzorg of in staat om deze snel en kundig te ontwikkelen, feeling met het werk van de specialist ouderengeneeskunde;
 • Leiderschaps- en veranderstijl die past bij senior professionals; ruimte kunnen geven binnen duidelijke resultaatafspraken, gelijkwaardig kunnen samenwerken als meewerkend voorman vanuit vertrouwen en wederzijdse betrokkenheid bij de missie en visie van Verenso;
 • Communicatief sterk: innemend, inspirerend, enthousiast en aanspreekbaar maar ook concreet en doortastend.
 • Bestuurlijke en veranderkundige ervaring en kennis op de genoemde beleidsterreinen of aanverwante terreinen, in een politiek-bestuurlijke context;
 • Een relevant, veelzijdig netwerk van stakeholders voor de (ouderen)geneeskunde is een eis;
 • Getalenteerd lobbyist, onderhandelaar en netwerker, zorgt dat Verenso aan de juiste tafels zit en krijgt daar dingen voor elkaar.

Meer informatie
Via onderstaande link kunt u een uitgebreide informatienotitie downloaden betreffende deze positie en de sollicitatieprocedure: 
Informatienotitie Directeur-Bestuurder Verenso -def-.pdf

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk  22 mei a.s. uw motivatie en curriculum vitae met daarin een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. 

U kunt uw sollicitatie uploaden door hier te klikken. 

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
Dianne Kurvers, search consultant
Lara de Bruin, consultant

Soestdijkerweg 12 | 3734 MH Den Dolder | 035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl