• Vacature: Lid Raad van Toezicht
 • Opdrachtgever: InteraktContour
 • Locatie: Nunspeet
 • Status: afgerond

InteraktContour, de organisatie
InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en dat van hun naasten; terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is alles anders. Toch is er altijd iets mogelijk. Dáár richt InteraktContour zich op, met gespecialiseerde zorg en ondersteuning. De cliënten en hun naasten boeken resultaten op het gebied van leven, wonen en werken. InteraktContour biedt daarvoor behandeling, begeleiding en 24-uurszorg in Oost- en Midden-Nederland. InteraktContour heeft, om zich nog beter te onderscheiden van de concurrenten, in 2014 haar profiel aangescherpt. De belofte aan de klant is samengevat in de slogan: Verder met hersenletsel.

InteraktContour strekt zich uit over 4 provincies en ruim 50 gemeenten. Met meer dan 1100 medewerkers biedt InteraktContour gespecialiseerde zorg en ondersteuning aan ongeveer 2200 cliënten in 36 woonlocaties, bij mensen thuis en vele behandel- en dagbestedingslocaties.
InteraktContour is één stichting en wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Hij rapporteert aan de Raad van Toezicht volgens de hedendaagse governance en reglementen.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van InteraktContour waakt over het integrale belang van de organisatie. De toezichthoudende functie heeft betrekking op zowel de organisatie als de daarbij betrokkenen waarbij het maatschappelijk belang wordt gediend. De Raad van Toezicht heeft in algemene zin als verantwoordelijkheid onder meer:

 • Zorg te dragen voor een goed functionerend bestuur door benoeming, beoordeling en ontslag van de Bestuurder.
 • Adviseren Bestuurder en fungeren als klankbord voor de Bestuurder.
 • Integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken.
 • Strategische beslissingen van de Bestuurder goed te keuren.

Door de toenemende publieke aandacht voor risico’s in de zorg komt meer druk op de verantwoordelijkheid van de toezichthouders. In het algemeen is in de zorg het toezichthouden op kwaliteit en veiligheid van zorg minder ontwikkeld dan het toezicht op de financiële kant. De RvT vindt het belangrijk dat toezicht op kwaliteit en veiligheid in de komende periode nog verder ontwikkeld wordt.

In de zomer van 2016 treedt een lid van de Raad van Toezicht af, na 8 jaar zitting te hebben gehad in de Raad. Derhalve is de positie van lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid vacant. 

Lid Raad van Toezicht, het profiel
De leden van de Raad van Toezicht beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke distantie.
 • In staat snel overzicht en inzicht te verwerven.
 • Besluitvaardig.
 • Vermogen proactief te handelen wanneer de situatie dat vraagt.
 • Sensitief voor verschillen in identiteit en maatschappelijke verhoudingen.
 • Samenwerken in collegiaal verband.
 • Kritische zelfreflectie.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Rolvast. 

Voor de vacante positie lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid, is InteraktContour op zoek naar kandidaten die beschikken over: 

 • Goed inzicht in maatschappelijke, zorginhoudelijke en cliëntgerelateerde ontwikkelingen.
 • Affiniteit met en zich goed kunnen verplaatsen in de positie en ervaringen van de cliënt; draagt bij aan een versterking van inbreng vanuit het cliëntperspectief.
 • Stevig zorgprofiel met voorkeur voor recente ervaring in de 1e lijnszorg (huisarts, eerste lijnspsycholoog, vrijgevestigd fysiotherapeut, enz). 
 • Onafhankelijke en positief kritische opstelling.
 • De bereidheid tot het leveren van een substantiële inzet en kennis te delen met de overige leden van de Raad van Toezicht.
 • Een academisch werk- en denkniveau.

Vanuit een inhoudelijke betrokkenheid en affiniteit bij het werk van InteraktContour wordt de kandidaat na inwerken als een inspirerende en deskundige toezichthouder ervaren, die zowel gevraagd als ongevraagd zijn/haar mening geeft. De benoembare kandidaat heeft voldoende tijd en energie om vanuit een toezichthoudende rol mede vorm te geven aan de doelstellingen en ambities van InteraktContour. De kandidaat is te typeren als enthousiast, nieuwsgierig, inspirerend en verrassend. Hij/zij wil investeren om deskundig te worden op het gebied van corporate governance en de rolinvulling van de Raad van Toezicht. Bij gelijke geschiktheid gaat, gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht, de voorkeur uit naar een vrouw. Zeker jonge kandidaten zonder ervaring als toezichthouder worden uitgenodigd te reflecteren als ze verder aan bovenstaand profiel voldoen.

Praktische informatie 
Via onderstaande link kunt u meer informatie downloaden betreffende deze vacature en de procedure:
Informatienotitie RvT InteraktContour-def.pdf

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 16 mei 2016 een motivatiebrief en curriculum vitae met daarin per functie een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. 

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
Drs. Dianne Kurvers, Search Consultant 
Den Dolder | 035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl