• Vacature: Voorzitter Raad van Commissarissen
 • Opdrachtgever: Stichting Volkshuisvesting Arnhem
 • Locatie: Arnhem
 • Status: afgerond

Volkshuisvesting Arnhem, de organisatie
Volkshuisvesting Arnhem maakt goed en betaalbaar wonen in vitale wijken in Arnhem mogelijk.
Arnhem leeft! De Rijn, de parken, de wijken en de mensen maken de spannendste stadscompositie van Nederland. En dat is een samenspel waar Volkshuisvesting graag aan meebouwt. Door de ruimte te geven om te wonen, te ontplooien en een ieder zichzelf te laten zijn. Door de keuze te bieden tussen kopen of huren en tussen nieuwbouw of een bestaande woning. Door de vrijheid te geven om de woning in te richten en te verbeteren zoals ieder dat wil. Door liefdevol te bouwen aan oude en nieuwe wijken en panden. En door altijd open te communiceren. Zodat ieder zich net zo thuis voelt in Arnhem.
Volkshuisvesting beheert ongeveer 14.000 woningen c.a.  in Arnhem en heeft ca. 150 mensen (ca. 135 fte) in dienst.

Voorzitter Raad van Commissarissen, de functie
De voorzitter is een ‘housekeeper’, teambuilder, gespreksleider, bruggenbouwer, en aanspreekpunt binnen en buiten de organisatie.

Specifieke vaardigheden zijn gewenst in de richting van o.a.:

 • Bedrijfsvoering (actuele thema’s zijn o.a. de verbinding tussen systeem- en leefwereld, de rol van soft skills en soft controls, organisch ontwikkelen, het laag in de organisatie leggen van verantwoordelijkheden én het sturen op de morele professionaliteit van de medewerkers).
 • Implementatie van de Woningwet 2015 en het ontwikkelen van een Visie op besturen en toezichthouden. 
 • Het vorm geven aan de voornemens van de Raad naar aanleiding van haar zelfevaluatie. 
 • Boegbeeld van de organisatie wanneer de situatie daar om vraagt.
 • Een goede invulling geven aan de (sterk) in belang toenemende relatie met belanghouders (waaronder huurders) én met het openbaar bestuur c.q. de lokale overheid.

De Raad van Commissarissen is een multidisciplinair team van thans 6 generalisten die open communiceren, actief samenwerken, elkaar aanvullen en ondersteunen en beschikken over een koel hoofd en een warm hart. De Raad van Commissarissen beschikt over het vermogen te reflecteren, te duiden en te benoemen om daarmee de bestuurder op een adequate wijze van goede feedback te voorzien. De huidige voorzitter treedt na een periode van 6 jaar in de zomer 2016 af.  

Voorzitter Raad van Commissarissen, het profiel
De nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen beschikt over:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
 • Gedegen kennis van (en affiniteit met) de volkshuisvesting; 
 • Een netwerk in Arnhem (tenminste een sterke binding met de stad);
 • Bewezen ervaring met het in verbinding brengen van de Raad van Commissarissen met de organisatie;
 • Kennis van en gevoel voor: hedendaagse opvattingen over ‘good governance’, bestuurlijke verhoudingen en -processen én intermenselijke relaties;
 • Snel overzicht krijgen ook op niet vertrouwde kennisgebieden;
 • Capaciteit om een functionele open cultuur te creëren c.q. te handhaven waarin scherpe zakelijke discussies gevoerd kunnen worden met behoud van goede relaties;
 • Persoonlijkheid die vertrouwensrelaties kan aangaan zonder de nodige afstand en objectiviteit te verliezen;
 • Mensenkennis en de vaardigheid om effectief feedback te geven;
 • Natuurlijk gezag binnen en buiten de corporatie;
 • Levenservaring en –wijsheid;
 • Sterk zelf reflecterend en -corrigerend vermogen.

Meer informatie
Via onderstaande link kunt u een notitie downloaden met meer informatie betreffende deze vacature en de procedure: 
Informatienotitie - Volkshuisvesting Arnhem - Voorzitter RvC - feb 2016 DEF.pdf

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk  6 maart  a.s. uw motivatie en curriculum vitae met daarin een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. 

U kunt uw sollicitatie uploaden door hier te klikken. 

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
Drs. Dianne Kurvers of drs. Brenda Kamps, Consultants
035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl