• Vacature: Manager Finance & Control
 • Opdrachtgever: Tergooi
 • Locatie: Hilversum
 • Status: afgerond

Tergooi, de organisatie
Tergooi Ziekenhuizen ontstond op 1 januari 2006 na een fusie tussen Ziekenhuis Gooi-Noord  te Blaricum en Ziekenhuis Hilversum. Beide ziekenhuizen zijn langere tijd geleden ook weer ontstaan uit fusies. Sinds het voorjaar van 2013 luidt de naam Tergooi. In het ziekenhuis werken 2700 medewerkers en 200 medisch specialisten.

Tergooi is het ziekenhuis waarvan patiënten zeker weten dat de kwaliteit van hún leven centraal staat. Een ziekenhuis gevestigd in een groene en gastvrije omgeving, waarin patiënten en hun naasten zich welkom voelen. Een plek waar mensen voor mensen werken en in ieder opzicht zinvolle, doordachte en duurzame zorg bieden. Tergooi is een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks groeien door wat ze leren en doen. Een ziekenhuis waarmee vele partners graag samenwerken om ook morgen kwaliteit te garanderen. Een zorgorganisatie die doorlopend ontdekt hoe zorg beter kan.

Manager Finance & Control, de functie
De Manager Finance & Control rapporteert direct aan de Raad van Bestuur, is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de financiële dienstverlening in het ziekenhuis, de resultaten van de afdeling F&C  (40fte) en heeft als MT-lid en financieel adviseur invloed op het instellingsbeleid. 

Tergooi heeft een groot hart voor patiënten. Dit levert het ziekenhuis een uitstekende pers op,  met hoge scores op diverse kwaliteitsranglijsten zoals die van Elsevier en het Algemeen Dagblad. Het financiële perspectief wordt echter van steeds groter belang om een gezonde toekomst voor het ziekenhuis te garanderen. De afdeling Finance & Control zal daarom zichtbaarder moeten worden in de organisatie en zich krachtiger moeten profileren met tijdige en sluitende managementinformatie. De afdeling telt veel getalenteerde, relatief jonge collega’s die over uitstekende financiële kennis beschikken. Procesmatig is echter een flinke kwaliteitsslag nodig en ook in de onderlinge afstemming en samenwerking valt nog veel winst te behalen, zowel binnen de afdelingen als extern met organen zoals het MSB, de Managementraad en de RvB. F&C staat voor de taak om de omslag te maken naar een zichtbaardere, dienstverlenende afdeling waarop het ziekenhuis blind kan vertrouwen en waar de financiële processen op rolletjes lopen.

Manager Finance & Control, het profiel 
Geschikte kandidaten herkennen zich in het volgende:

 • Academisch werk- en denkniveau (b.v. bedrijfseconomie aangevuld met control of accountancy), maturiteit in kennis en kunde op het gebied van financiën en control); 
 • Kennis van, ervaring met en visie op (toekomstige) ziekenhuisfinanciering;
 • Aantoonbare affiniteit met ICT en informatiemanagement, visie op moderne bedrijfsadministratie; 
 • Strategisch, analytisch denkvermogen, neemt initiatieven in de advisering van de Raad van Bestuur en het topmanagement, overziet gevolgen van besluiten en ontwikkelingen en schat de financiële risico’s in, analyseert complexe vraagstukken, zorgt op bestuurlijk niveau voor inzicht in complexe financiële overzichten; 
 • Tactische en communicatieve kwaliteiten in complexe in- en externe onderhandeling- of overlegsituaties: creëren van draagvlak, beïnvloedingsstrategieën en adviesvaardigheden, coachende en stimulerende vaardigheden, leidinggevende en aansturende vaardigheden;
 • Bewezen ervaring met grootschalige nieuwbouwprojecten en inzicht in consequenties voor financiering is een pre; 
 • Kan projecten prioriteren en is consequent in het vasthouden aan de uitgezette lijnen.
 • Een scherp beeld van de ondersteuningsbehoefte vanuit het primair proces, kennis van ontwikkelingen, prioriteiten en processen in ziekenhuizen;
 • Ambieert een senior managementpositie, direct onder de RvB, en wil zich voor langere tijd verbinden 

Persoonlijkheid is een belangrijke bepalende factor voor het goed invullen van de functie Manager F&C:

 • Verbindende leider, innemende persoonlijkheid die van nature genegen is om ook buiten de afdeling relaties aan te gaan en te onderhouden (RVE’s, concernstaven, medisch specialisten, externe stakeholders); 
 • Eerlijk, recht voor zijn raap, tot the point, duidelijk, betrouwbaar, zichtbaar;
 • Servicegerichte instelling, dienstbaar, beleeft er genoegen aan wanneer hij of zij anderen laat excelleren;
 • Volhardend, slagkracht en doorzettingsvermogen, overbrugt sterk tegengestelde belangen, kan tegengas geven, raakt niet snel ontmoedigd, bewerkstelligt met tactische slimheid ingrijpende veranderingen in de totale bedrijfsvoering van de instelling;
 • Durft moeilijke keuzes te maken als het nodig is en kan deze onderbouwen richting RvB, Medisch Stafbestuur en medewerkers.

Meer informatie
Via onderstaande link kunt u een uitgebreide informatienotitie downloaden betreffende deze vacature en de procedure:
Informatienotitie - Manager FC - Tergooi-def dk.pdf

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
drs. Dianne Kurvers, search consultant
ir. Lara de Bruin, consultant

Den Dolder | terra@terragroep.nl | 035 62 500 50