• Vacature: Bedrijfskundig Zorggroepmanager
 • Opdrachtgever: Catharina Ziekenhuis
 • Locatie: Eindhoven
 • Status: afgerond

Catharina Ziekenhuis, de organisatie
Het Catharina Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis met circa 700 bedden en een sterk topklinisch profiel. Het is een ambitieus ziekenhuis met groei en kwaliteit hoog in het vaandel, zowel in de basis? en topzorg als in opleiding en onderzoek. Het Catharina is lid van de Santeon groep: een samenwerkingsverband van zes grote, topklinische ziekenhuizen (www.santeon.nl). 

Werken in het Catharina Ziekenhuis betekent werken in een open, gastvrije en bovenal deskundige omgeving, in een topklinisch opleidingsziekenhuis met veel ambitie. Een ziekenhuis waar de patiënt, maar ook de medewerker voorop staat. Dagelijks staan ruim 3.500 collega’s met veel enthousiasme en gedrevenheid klaar. 

De zorg in het ziekenhuis is organisatorisch onderverdeeld in 4 zorggroepen die elk worden aangestuurd door een Zorggroepmanager. 

Bedrijfskundig Zorggroepmanager, de functie
De Bedrijfskundig Zorggroepmanager is integraal verantwoordelijk voor het, in goede afstemming met anderen, stellen van doelen, het organiseren van het werk en de realisatie van de gestelde doelen binnen Zorggroep 2. De Zorggroepmanager is als tactisch manager, in duo-management met de Specialistmanagers, verantwoordelijk voor optimale patiëntenzorg binnen  de zorggroep. De zorggroepmanager rapporteert aan de Raad van Bestuur. 

De nieuw aan te stellen Bedrijfskundig Zorggroepmanager, krijgt de verantwoordelijkheid voor de volgende RVE’s en bijbehorende afdelingen:

 • Spoed Eisende Hulp;
 • Centrale Sterilisatie Afdeling en Centrale Scopen Desinfectie;
 • Zorglogistiek;
 • Radiologie;
 • Intensive Care;
 • Kortverblijf en Dagverpleging;
 • Algemeen Klinisch Laboratorium;
 • Oogheelkunde.

Zorggroep 2 bestrijkt het meest faciliterende cluster van de 4 zorggroepen en levert vooral ondersteunende diensten aan de poortspecialismen die binnen de andere zorggroepen zijn ondergebracht. Zorggroep 2 vraagt, gezien de aard van de disciplines binnen de groep, om een evenwichtige, dienstbare, tactische leider.

Bedrijfskundig Zorggroepmanager, het profiel
De kandidaat beschikt over: 

 • Academisch werk- en denkniveau (aantoonbaar in opleiding en in werkervaring);
 • Kennis en ruime ervaring met integraal management in een professionele (zorg)organisatie, bij voorkeur een complex ziekenhuis. Kent en begrijpt de dynamiek van de ziekenhuiswereld en voelt zich daarin thuis;
 • Ruime ervaring in programmamanagement, met name in het leiden van grote veranderprogramma’s in een complexe omgeving;
 • Aantoonbare bedrijfskundige en financieel-economische kennis en ervaring en bij voorkeur ervaring met procesoptimalisatie vanuit bedrijfskundig perspectief in het samenspel tussen medisch specialisten en organisatie;
 • Inzicht in logistiek complexe processen en visie op het management daarvan;
 • Ruime ervaring in de combinatie van resultaat? en procesgericht leidinggeven en faciliterend en klantgericht leidinggeven. 

Competenties en persoonlijkheid

 • Handelt vanuit visie met een resultaatgerichte, daadkrachtige houding;
 • Is in staat om zelfstandig een duidelijke visie te formuleren, vanuit deze visie te werken en deze vorm te geven;
 • Kan snel overzicht verkrijgen over complexe materie en is sterk analytisch en conceptueel;
 • Heeft een grote mate van overtuigingskracht, inlevingsvermogen, pragmatisme en besluitvaardigheid;
 • Hanteert diverse leiderschapsstijlen situationeel. Kan leidinggeven door middel van coachen, inspireren en motiveren maar kan evengoed zonodig omschakelen naar handson management (bijvoorbeeld bij calamiteiten); 
 • Heeft goed gevoel voor samenwerken met hoog gespecialiseerde professionals en kan daarnaast goed uit de voeten met duo-management;
 • Verbinder, netwerker en bruggenbouwer; creëert en bevordert synergie tussen de verschillende organisatieonderdelen (RVE’s) en heeft als een ‘spin in het web’ een goed overzicht over wat er binnen alle onderdelen gebeurt;
 • Hoge organisatie- en politieke sensitiviteit; (h)erkent verschillende belangen en kan deze belangen afwegen, prioriteren en tegelijkertijd het overzicht bewaren en resultaten boeken. Weet zich op een positieve en slagvaardige wijze staande te houden binnen het politieke speelveld van een ziekenhuis en heeft hierin een sterk tactisch, regisserend vermogen.

Meer informatie
Via de link hieronder kun een informatienotitie downloaden met meer informatie over de functie, de organisatie en de procedure:
Informatienotitie Bedrijfskundig Zorggroepmanager Catharina - december 2015.pdf

 

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk  10 januari  a.s. uw motivatie en curriculum vitae met daarin een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. 
U kunt uw sollicitatie uploaden door hier te klikken. 

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 

Dianne Kurvers, search consultant
Lara de Bruin, consultant
Den Dolder | terra@terragroep.nl | 035 62 500 50