• Vacature: Manager Zorginnovatie
 • Opdrachtgever: Eleos
 • Locatie: Amersfoort
 • Status: afgerond

Eleos GGZ, de organisatie
Eleos betekent ‘barmhartigheid’ of ‘ontferming’. De organisatie behandelt en begeleidt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen vanuit een christelijke identiteit. Eleos is er in de eerste plaats voor hulpvragers die wensen dat de geboden hulp aansluit op hun christelijke geloofsovertuiging. Maar ook voor andere hulpvragers staat Eleos klaar om het psychische lijden te helpen verminderen. De hulpverleners sluiten zo goed mogelijk aan op de mogelijkheden en veerkracht van de cliënt en zoeken de verbinding met zijn of haar omgeving. 

Eleos biedt specialistische GGZ en basis-GGZ aan kinderen, jongeren en volwassenen. Ook heeft de organisatie woonvormen voor jongeren en volwassenen en is woonbegeleiding aan huis mogelijk. Er zijn 23 locaties verspreid over Nederland Klinische en dagklinische behandeling voor volwassenen is mogelijk bij de fontein, een kliniek met 50 bedden in Bosch en Duin die dit jaar haar 25-jarig bestaan vierde. In 2014 wisten 10.000 hulpvragers hun weg naar Eleos te vinden. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amersfoort, de ondersteunende diensten doen daar hun werk. 

Manager Zorginnovatie, de functie
De Manager Zorginnovatie legt zijn/haar oor te luisteren in de markt en in de organisatie en heeft de taak om innovatieve ideeën voor de inhoud en organisatie van de zorg te vertalen naar concrete, haalbare projecten. Hij of zij werkt actief samen met verwijzers, gemeenten en projectleiders binnen Eleos en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen die veranderingen vragen in de zorgprocessen. Binnen Eleos wordt volop gewerkt aan de ontwikkeling van het innovatieve vermogen van de organisatie door projectleiders aan wie de Manager Zorginnovatie leiding geeft. Ook gemeenten stellen ieder jaar weer nieuwe eisen waarop Eleos snel en creatief kan anticiperen door de Manager Zorginnovatie het voortouw te geven in de zorginkoop en de positie in de markt te bepalen. 

De Manager Zorginnovatie valt rechtstreeks onder de Raad van Bestuur en adviseert over nieuwe mogelijkheden en over de implementatie en borging hiervan in de organisatie.  Hij of zij denkt buiten de gebaande paden, heeft een creatieve geest, is goed thuis op de zorgmarkt en heeft feeling voor de behoefte van stakeholders waarmee Eleos te maken heeft. Uitstekende contactuele eigenschappen en een ondernemende persoonlijkheid zijn dan ook onontbeerlijk voor het goed uitoefenen van de functie. De Manager Zorginnovatie weet feilloos te achterhalen aan welke voorwaarden Eleos moet voldoen om voorop te blijven lopen in de markt en heeft een krachtige visie op de wijze waarop Eleos de zorg kan organiseren om aan deze voorwaarden te voldoen. 

Manager Zorginnovatie, het profiel
Geschikte kandidaten beschikken over:

 • Academisch werk- en denkniveau; bij voorkeur een afgeronde opleiding of specialisatie in de richting van beleidsontwikkeling of management van de gezondheidszorg;
 • Ruime kennis van en ervaring met ontwikkelingen in de gezondheidszorg (care en cure), bij voorkeur in de GGZ;
 • Aantoonbare ervaring met veranderingsprocessen in de zorg met verantwoordelijkheid voor visieontwikkeling;
 • Een scherpe en creatieve geest waarmee innovatie binnen Eleos een impuls krijgt; 
 • Aantoonbare ervaring in het leiden van projecten, kennis van en ervaring met projectmatig werken;
 • Het vermogen om dingen voor elkaar te krijgen en te overtuigen;
 • Visie op identiteitsgebonden zorgverlening en een stijl die visieontwikkeling in wisselwerking met de organisatie stimuleert;
 • Overtuigingskracht, stevigheid, communicatieve vaardigheden;
 • Sterke advies- en onderhandelingsvaardigheden;
 • Ondernemingszin, resultaatgerichtheid, inspirerende en extraverte persoonlijkheid;
 • Gevoel voor het politieke speelveld in het sociale domein en een goed netwerk;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Aandacht voor de verbinding met alle lagen in de organisatie, in staat om mensen mee te nemen in innovatieve ontwikkelingen en daarin collega’s te betrekken als cocreatoren;
 • Commerciële drive, de drang om steeds te zoeken naar kansen en mogelijkheden;
 • Handson mentaliteit; haalt energie uit strategische en operationele taken;

Vanzelfsprekend onderschrijft de geschikte kandidaat de doelstellingen, kernwaarden en identiteit van Eleos en staat als overtuigd christen in het leven.

Praktische informatie
Via onderstaande link kunt u een uitgebreid informatienotitie downloaden betreffende deze vacature:
Informatienotitie - Eleos Manager Zorginnovatie - febr. 2016 def.pdf

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 28 februari a.s. uw motivatie en curriculum vitae met daarin een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. 
U kunt uw sollicitatie uploaden door hier te klikken. 

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
Dianne Kurvers, Search Consultant | Den Dolder | terra@terragroep.nl | 035 62 500 50