• Vacature: Manager Bedrijfsvoering
 • Opdrachtgever: Eleos
 • Locatie: Amersfoort
 • Status: afgerond

Eleos GGZ, de organisatie
Eleos betekent ‘barmhartigheid’ of ‘ontferming’. De organisatie behandelt en begeleidt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen vanuit een christelijke identiteit. Eleos is er in de eerste plaats voor hulpvragers die wensen dat de geboden hulp aansluit op hun christelijke geloofsovertuiging. Maar ook voor andere hulpvragers staat Eleos klaar om het psychische lijden te helpen verminderen. De hulpverleners sluiten zo goed mogelijk aan op de mogelijkheden en veerkracht van de cliënt en zoeken de verbinding met zijn of haar omgeving. 

Eleos biedt specialistische GGZ en basis-GGZ aan kinderen, jongeren en volwassenen. Ook heeft de organisatie woonvormen voor jongeren en volwassenen en is woonbegeleiding aan huis mogelijk. Er zijn 23 locaties verspreid over Nederland. Klinische en dagklinische behandeling voor volwassenen is mogelijk bij de fontein, een kliniek met 50 bedden in Bosch en Duin die dit jaar haar 25-jarig bestaan vierde. In 2014 wisten 10.000 hulpvragers hun weg naar Eleos te vinden. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amersfoort, de ondersteunende diensten doen daar hun werk. 

Manager bedrijfsvoering, de functie
De Manager Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ondersteunende bedrijfsprocessen bij Eleos. Voor de invulling van deze verantwoordelijkheid geeft hij/zij leiding aan ongeveer 20 FTE medewerkers met een achtergrond in financiën, zorgadministratie, facilitaire zaken, ICT en HRM. 

Hij of zij is zakelijk business partner voor de Raad van Bestuur, de regiodirecteuren, managers en coördinatoren, behalve op het gebied van control. In de (nabije) toekomst zal naar verwachting ook control deel gaan uitmaken van de Centraal Ondersteunende Diensten.
Hij/zij analyseert en optimaliseert de ondersteunende bedrijfsprocessen en draagt zorg voor de organisatie en borging daarvan. De Manager Bedrijfsvoering coördineert de werkzaamheden van de diverse functionarissen en draagt zorg voor de  verbinding met de primaire processen op de behandellocaties. Van hem of haar wordt visie verwacht, slagvaardigheid en het vermogen om strategie te vertalen naar implementatie.

De Manager Bedrijfsvoering ontvangt hiërarchisch leiding van de Raad van Bestuur en is lid van het Centraal Managementteam.
De Manager Bedrijfsvoering werkt nauw samen met de afdeling Control, waarbij laatst genoemde afdeling een eigenstandige verantwoordelijkheid heeft. 

Manager Bedrijfsvoering, het profiel
Geschikte kandidaten beschikken over:

 • Academisch werk- en denkniveau; bij voorkeur een afgeronde financieel-economische opleiding op WO niveau;
 • Minimaal 5 jaar leidinggevende en veranderkundige ervaring in aansturing van teams en bedrijfsprocessen, bij voorkeur in de zorg; 
 • Aantoonbaar succesvol in verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering en het managen van organisatiekundige en verandervraagstukken;
 • Brede kennis van en visie op de aandachtsgebieden financiën, planning & control,  facilitaire zaken, zorgverkoop, ICT, HRM en zorg- en financiële administratie;
 • Uitstekende communicatievaardigheden op verschillende niveaus;
 • Kennis van financiering en wet- en regelgeving in de gezondheidszorg/GGZ is een pre;
 • Verbindend vermogen en slagkracht;
 • het vermogen vertrouwen te wekken en zowel boven als tussen mensen te kunnen staan.

Wij zoeken kandidaten die vanuit vakmanschap en persoonlijkheid gezagvol kunnen handelen. Hij/zij is ondernemend en anticipeert op mogelijkheden voor nieuwe diensten en samenwerkingsverbanden. Hij of zij heeft hart voor de zaak en ziet zowel het organisatiebelang als het persoonlijke belang en weet daartussen te balanceren. Voor externe partijen is de kandidaat een degelijke gesprekspartner, representatief, vertrouwenwekkend en eerlijk. 

Als leidinggevende is de Manager Bedrijfsvoering besluitvaardig en toegankelijk, met een prettige, menselijke en zakelijke stijl die gericht is op het vertrouwen van en in medewerkers. 

Hij/zij schuwt de confrontatie niet en weet medewerkers en teams te inspireren tot vernieuwing en samenwerking. Hij of zij staat tussen de medewerkers, is open en eerlijk in de communicatie. Is aanspreekbaar en draagt bij aan het algemeen beleid, ook buiten de eigen ‘portefeuille’. Implementatiekracht  en ‘kunnen afmaken’ zijn belangrijke kwaliteiten die zullen bijdragen aan een succesvolle invulling van deze functie. Vanzelfsprekend onderschrijft de geschikte kandidaat de doelstellingen, kernwaarden en identiteit van Eleos.

Praktische informatie
Via onderstaande link kunt u een uitgebreid informatienotitie downloaden betreffende deze vacature:
Informatienotitie - Eleos - Manager Bedrijfsvoering - dec 15 - DEF.pdf

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 24 december a.s. uw motivatie en curriculum vitae met daarin een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. 
U kunt uw sollicitatie uploaden door hier te klikken. 

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
Dianne Kurvers, Search Consultant
Den Dolder | terra@terragroep.nl | 035 62 500 50