• Vacature: Directeur - bestuurder
 • Opdrachtgever: Ixta Noa
 • Locatie: vooralsnog Arnhem
 • Status: afgerond

Ixta Noa, de organisatie
Ixta Noa – oftewel ‘ik sta nieuw’ – is een bijzondere organisatie, in WMO terminologie een ‘algemene voorziening’. Voor en door mensen met een psychiatrische en/of psychische onbalans.

Centraal in de werkwijze staat de inzet van ervaringsdeskundigheid en zelfhulp. Simpel gezegd: de hulpverleners van Ixta Noa waren vroeger cliënten en zetten nu hun ervaring in om anderen te helpen. Zij weten dus als geen ander wat de doelgroep beweegt en welke ondersteuning het beste werkt. Ixta Noa kiest er daarom voor ervaringsdeskundigheid als kwaliteit en expertise in te zetten om anderen te inspireren tot verandering. Een verandering die als doel heeft om de eigen psychische balans terug te vinden.

Op dit moment werken er twaalf medewerkers, en driehonderdvijftig vrijwilligers vanuit zes vestigingen in Noord en Oost Nederland voor ongeveer 1200 cliënten. Ixta Noa is op dit moment de enige ‘organisatie in ervaringsdeskundigheid’ die beschikt over een AWBZ-toelating en het HKZ-keurmerk.

Directeur-bestuurder, de functie
De directeur-bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de zorg- en dienstverlening en aansturing van Ixta Noa. De bestuurder is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van strategie, transitie en interne organisatie. Belangrijke aandachtspunten bij het laatstgenoemde  punt zijn:

 • Het bewaken dat de ziel en de visie van Ixta Noa, het DNA van de organisatie, voelbaar verankert blijft in de cultuur en werkwijze; 
 • het met elkaar creëren van meer decentraal ondernemerschap; 
 • het verder voorbereiden, flexibiliseren en herinrichten van de organisatie gegeven nieuwe ontwikkelingen en verdere omslag in financieringsstelsels en wet- en regelgeving.

Het bedenken, stimuleren en implementeren van innovatieve dienstverleningsconcepten is belangrijk voor de continuïteit van de organisatie. De directeur-bestuurder weet hiervoor Ixta Noa zichtbaar te profileren en te positioneren in de juiste netwerken, waardoor samenwerkingsrelaties, die een meerwaarde opleveren, gesmeed worden.

Een bijzondere verantwoordelijkheid voor de bestuurder ligt in de optimalisatie van de zorginhoudelijke aspecten van de dienstverlening waarbij een ‘kloppend huishoudboekje’ gepresenteerd kan worden. Ixta Noa staat zoals veel zorgorganisaties voor ingrijpende wijzigingen; die moeten behalve financieel ook zorginhoudelijk goed onderbouwd worden. Gegeven de wijzigende financiering is structurele toetsing en bewaking van de haalbaarheid van de strategie noodzakelijk. 

Een goed en passend personeelsbeleid is noodzakelijk om medewerkers, die tevens ervaringsdeskundige zijn, te behouden. Woorden van gelijke strekking gelden uiteraard ook voor het vrijwilligersbeleid. Zonder de juiste mede-ervaringsdeskundigen, is er geen bestaansrecht voor Ixta Noa.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van organisatiebrede besluiten, en de eenheid en consistentie van beleid. De huidige structuur vraagt een professionele bestuurder die veel ruimte geeft aan de medewerkers en vrijwilligers en hun verdere ontwikkeling. 

Bestuurder, het profiel
De benoembare kandidaat toont aan te beschikken over:

 • Ervaring met verantwoordelijkheid voor een organisatie/vereniging  met veel vrijwilligers. 
 • Ervaring met eindverantwoordelijkheid voor een middelgrote organisatie of onderdeel daarvan.
 • Professionele, zakelijke stijl van leidinggeven met een grote compassie voor menselijke aspecten. Dit afgestemd op de doelgroep, met wie ook gewerkt wordt.
 • Diplomatieke kwaliteiten, een verbindend vermogen, oriëntatie op samenwerking. De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het realiseren van intensieve samenwerking met andere partijen in de zorg. 
 • Een creatieve geest en een innovatieve en ondernemende stijl van werken.
 • Kennis van de economische uitdagingen van een kleinere zorginstelling; weet hoe een organisatie van deze schaalgrootte financieel gezond kan worden gehouden en beschikt over het daarbij behorende ondernemerschap. Kennis van financiering/wet- en regelgeving gericht op de gezondheidszorg/GGZ is hierbij belangrijk.
 • Ervaring in het leiden van transitieprocessen in cultuur en bedrijfsvoering.
 • Hart voor de zorg met een sterk kwaliteitsbewustzijn.
 • Academisch werk- en denkniveau, uitstekende conceptuele en analytische kwaliteiten. 

Hij/zij realiseert zich dat alle ervaringsdeskundigen, medewerkers en vrijwilligers ook momenten hebben die voor henzelf ‘zwaar’ zijn. Hij/zij past zijn/haar stijl van leidinggeven hier op aan. Ook buiten ‘kantoortijden’ is de bestuurder-directeur – indien nodig – beschikbaar voor advies. 

Praktische informatie betreffende de procedure
Het betreft in beginsel een fulltime functie met een contract voor onbepaalde tijd, een parttime dienstverband voor minimaal vier dagen per week is bespreekbaar.
De standplaats is vooralsnog Arnhem. Nu het personeel van het hoofdkantoor nog geselecteerd wordt, kan overwogen worden om een andere locatie voor het hoofdkantoor te kiezen.

Via onderstaande link kunt u een informatienotitie downloaden bettreffende deze vacature en de sollicitatieprocedure:
Informatienotitie - Ixta Noa Directeur- bestuurder - aug 2015 DEF.pdf
Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 20 september 2015 een motivatiebrief en curriculum vitae met daarin per functie een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen.
U kunt uw sollicitatie uploaden door hier te klikken.
Wilt u bij sollicitatie vermelden waar u deze vacature voor het eerst zag?

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
Dianne Kurvers, search-consultant

Den Dolder | 035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl  | www.terragroep.nl