• Vacature: Bestuurder
 • Opdrachtgever: Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg Haarlemmermeer
 • Locatie: Hoofddorp
 • Status: afgerond

Stichting PCSOH, de organisatie
Stichting PCSOH biedt zorg in de vorm van diensten, verzorging, verpleging op twee zorglocaties in de regio Haarlemmermeer. De primaire doelgroep is de ouder wordende mens. In 1955 is de Stichting PCSOH opgericht door leden vanuit verschillende kerkgenootschappen, wat de identiteit heeft gestempeld.

Stichting PCSOH is een kleine zelfstandige organisatie voor ouderenzorg met twee locaties: Horizon in Hoofddorp en Westerkim in Nieuw-Vennep. Geworteld in een protestants-christelijke identiteit verlenen circa  270 medewerkers aan ruim 85 intramurale cliënten kleinschalige zorg. Daarnaast wordt aan ruim 200 cliënten thuiszorg (PV en HV) geleverd. Er zijn ca. 260 vrijwilligers actief op beide locaties. 

De kracht van de organisatie is de focus op wonen, zorg en welzijn in en rond de twee zorglocaties. Het gevoel dat de cliënten omringd worden met zorg en aandacht is de geborgenheid die kenmerkend is voor de Stichting PCSOH.
Bij de Stichting is men ervan overtuigd dat mensen langer gezond en vitaal blijven als zij de regie hebben over hun eigen dagritme en als ze zich op hun gemak voelen. Deze overtuiging komt terug in de missie, visie en kernwaarden van de organanisatie.

Bestuurder, de functie
De Bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de zorg- en dienstverlening en aansturing van Stichting PCSOH. De bestuurder is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van strategie, transitie en interne organisatie. Het uitwerken en optimaliseren van de zorgvisie en ambitie op de transitie naar zwaardere intramurale zorg en uitvoering en rendement van de extramurale dienstverlening. 

Een bijzondere verantwoordelijkheid voor de bestuurder ligt in de optimalisatie van de zorginhoudelijke aspecten van de dienstverlening waarbij een ‘kloppend huishoudboekje’ gepresenteerd kan worden. 

Bestuurder, het profiel
De benoembare kandidaat toont aan te beschikken over:

 • Ervaring met eindverantwoordelijkheid voor een middelgrote organisatie of groot onderdeel daarvan. 
 • Kent de economische uitdagingen van een kleinere zorginstelling; weet hoe een organisatie van deze schaalgrootte financieel gezond kan worden gehouden en beschikt over de kennis en het daarbij behorende ondernemerschap.
 • Bij voorkeur enkele jaren ervaring als bestuurder in een zorgorganisatie, bij voorkeur care. 
 • Ervaring in het leiden van transitieprocessen in cultuur en bedrijfsvoering.
 • Inhoudelijke achtergrond in en hart voor de zorg met een sterk kwaliteitsbewustzijn.
 • Kennis van vastgoedexploitatie en beheer. 
 • Professionele, zakelijke stijl van leidinggeven met compassie voor menselijke aspecten. 
 • Diplomatieke kwaliteiten, een verbindend vermogen, oriëntatie op interne samenwerking en een constructieve opstelling als overlegpartner voor OR en Cliëntenraad. 
 • Weloverwogen handelen in turbulente omstandigheden. 
 • Een onafhankelijke geest en een energieke en ondernemende stijl van werken.
 • Ervaring met het realiseren van intensieve samenwerking met andere partijen in de zorg. 
 • Relevant netwerk in zorg, bij voorkeur gericht op de oudere medemens en daaraan gerelateerde instellingen.
 • Academisch werk- en denkniveau, uitstekende conceptuele en analytische kwaliteiten. 
 • De Bestuurder dient actief belijdend lid te zijn van een Protestants Christelijke Kerk en respecteert de pluriformiteit in het gedachtengoed binnen het Christelijk geloof. 

Praktische informatie betreffende de procedure
Het betreft een in beginsel fulltime functie met een contract voor onbepaalde tijd, een parttime dienstverband voor minimaal vier dagen per week is bespreekbaar.
De standplaats is Hoofddorp maar betrokkene dient wekelijks ook een of twee dagen in Nieuw-Vennep werkzaam te zijn. De Bestuurder wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Via onderstaande link kunt u een uitgebreide informatienotitie downloaden betreffende deze vacature:
Informatienotitie - Bestuurder PCSOH - 2015 DEF.pdf
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 30 augustus 2015 een motivatiebrief en curriculum vitae met daarin per functie een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. 

Bij sollicitatie graag in uw motivatiebrief vermelden waar u in eerste instantie de vacature heeft opgemerkt. Wilt u tevens laten weten wanneer u afwezig bent tijdens de hierboven genoemde periode en hoe u tijdens uw afwezigheid eventueel wel bereikbaar bent?

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 

Dianne Kurvers, search-consultant
Den Dolder | 035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl | www.terragroep.nl