• Vacature: Commercieel Manager
 • Opdrachtgever: VieCuri Medisch Centrum
 • Locatie: Venlo
 • Status: afgerond

VieCuri, de organisatie
VieCuri is het medisch centrum voor Noord-Limburg. Verstand van zaken, gevoel voor mensen en waar uitstekende specialistische zorg en klantvriendelijkheid samengaan.

VieCuri is een algemeen opleidingsziekenhuis met locaties in Venlo en Venray. Als topklinisch ziekenhuis (STZ) levert VieCuri hooggespecialiseerde zorg met een bovenregionale functie. Het heeft een verzorgingsgebied van ongeveer 280.000 inwoners. Patiënten uit de regio’s Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Oost Brabant kunnen er voor vrijwel alle specialismen terecht. Binnen VieCuri zetten 185 specialisten met gemiddeld 125 arts-assistenten, 2885 medewerkers en een groot aantal vrijwilligers zich in voor een kwalitatief goede behandeling, verzorging en begeleiding van de patiënten. De ziekenhuisorganisatie beschikt over 536 bedden.

Naast de geavanceerde technologie en kostbare voorzieningen die nodig zijn deze diensten te leveren, staat of valt de kwaliteit van zorg uiteindelijk bij de manier waarop mensen elkaar bejegenen. VieCuri is ambitieus en streeft naar gewoon beter, altijd en overal. 

Commercieel Manager, de functie
De Commercieel manager is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de Commerciële eenheid. Tevens verantwoordelijk voor het formuleren en ontwikkelen van strategieën en het behalen van doelstellingen op het gebied van marketing, relatie management, productontwikkeling en verkoop. De ambities zijn gericht op een sterke, maar evenwichtige groei van het marktaandeel en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Met aandachtspunten voor de komende periode: Ontwikkelen en toepassen van Marketing Informatie, relatie met zorgverzekeraars en faciliteren aan de RVE’s, sterke patiëntfocus en sparringpartner voor de dokters.

Het gaat om een nieuwe functie en het fundament van een Commerciële Eenheid dient neer- gezet te worden. Primair doel van de eenheid is ‘buitenwereld naar binnen te halen’ en vice versa, als zodanig heeft de afdeling een scharnierfunctie tussen “binnen en buiten”. Naast de ‘harde’ kant van verkoop (productie, marktaandeel etc) speelt de ‘zachte’ kant van verkoop een belangrijke rol gezien het feit dat het product zorg subjectief is. De komende jaren zal steeds meer in het teken staan van nieuwe/modernere vormen van communiceren. Er zal hard gewerkt dienen te worden aan een stevige basis. Daarnaast dient veel energie gestoken te worden in de relaties met de verzekeraars en vertrouwen krijgen bij de dokters dat de Commerciële Eenheid de onderhandelingen met de verzekeraars goed weet te voeren.

De Commercieel manager rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Commercieel Manager, het profiel
De gezochte functionaris beschikt over: 

 • Een afgeronde relevante academische opleiding;
 • Minimaal acht jaar aantoonbare managementervaring in een commerciële rol in dynamische en complexe organisaties;
 • Uitstekend vakmanschap en aantoonbare commerciële ervaring en ondernemende instelling;
 • Affiniteit met marketing- en communicatietechniek en de inzet van nieuwe (social)media daarbij;
 • Een managementstijl die menselijk prettig en zakelijk realistisch is, gericht op zichtbare resultaten;
 • Stevige persoonlijkheid die door houding, gedrag en vakdeskundigheid respect en sympathie afdwingt en positie weet te verwerven;
 • Goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en bejegening, zowel binnen het functioneren van de organisatie als met externe belanghebbenden.
 • Plezier en inspiratie om de strategie tot leven te brengen en te operationaliseren en  anderen hierin mee te nemen en te coachen; 
 • Innovatief, strategisch en analytisch denkvermogen;
 • Goede advies- en presentatie- en netwerkvaardigheden;
 • Schakelt makkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel werk- en denkniveau; tussen denken en doen, tussen coachen en beslissingen nemen;
 • Opgewekt en toegankelijk van aard.
 • Bij voorkeur ervaring doch minimaal affiniteit met (ziekenhuis)zorg;

De gezochte functionaris heeft een proactieve houding en kan zichzelf motiveren. Heeft een uitstekend gevoel voor wat belangrijk is qua externe ontwikkelingen en weet wat er speelt in het externe landschap. Weet dit te vertalen naar de organisatie en zijn/haar afdeling.

De geschikte kandidaat heeft een duidelijke visie op ondernemen vanuit een zorgorganisatie en is in staat om anderen te prikkelen, te motiveren en te stimuleren. Weet als geen ander de buitenwereld naar binnen te halen. Beschikt over doorzettingsvermogen. Volharding, relativeringsvermogen en in staat zijn energie uit jezelf te halen zullen bijdragen aan het succesvol invullen van deze functie.

Hij/zij is een teambouwer, gericht op groepsresultaat, heeft zin om te vernieuwen, is energiek en enthousiast, weet op grond van ervaring waar hij of zij aan begint, weet hoofdlijnen zichtbaar te houden en is zakelijk in het nakomen van afspraken en in het oplossen van conflicten. Hij/zij legt makkelijk contact op alle niveaus, zowel intern als extern en is sensitief op de belangen die diverse partijen hebben. Kan hiermee diplomatiek overweg en werkt toe naar een oplossing. 

Op het commerciële vlak heeft de geschikte kandidaat zijn/haar sporen verdiend. Kan meedenken en –praten op strategisch niveau en snapt de consequenties die de uitwerking op tactisch dan wel operationeel niveau kan hebben. Vindt het leuk om mede vorm en inhoud te geven aan ideeën van de Raad van Bestuur.  

Bij voorkeur heeft de gezochte Commercieel manager ervaring met marketing en dienstverlening via internet en sociale media en staat actief open voor de inzet van nieuwe methoden en technieken.

Praktische informatie
Het betreft een dienstverband voor 32 – 36 uur. In eerste instantie betreft het een dienstverband in de vorm van een jaarcontract, dat bij gebleken geschiktheid omgezet wordt in een vast dienstverband. VieCuri biedt een salaris passend bij de functie, Terra Management Groep kan hierover meer informatie verschaffen.

Terra werft en selecteert kandidaten en zal een voorstel van geschikte en gemotiveerde kandidaten aan de Raad van Bestuur van VieCuri voorleggen in de vorm van een presentatie van Curricula Vitae. De selectie- en benoemingsprocedure die daarop bij VieCuri volgt, wordt door Terra begeleid. Deze kent twee rondes en is gepland in 29 van 2015. De kennismakingsgesprekken bij Terra zullen plaatsvinden in de laatste 2 weken van juni.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Het is de bedoeling de procedure medio juli 2015 af te ronden. We realiseren ons dat de procedure midden in de vakantie periode loopt – derhalve vernemen we graag wanneer u beschikbaar bent en wanneer niet in verband met vakantie. 

Wanneer u geïnteresseerd bent in de betreffende functie, ontvangt Terra Management Groep graag per mail uiterlijk 14 juni 2015 een motivatie en Curriculum Vitae met daarin per functie of periode de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie of het onderdeel daarvan.
Wilt u bij sollicitatie vermelden waar u in eerste instantie de vacature gezien of over gehoord heeft?

Via onderstaande link kunt u meer informatie downloaden betreffende deze vacature:
informatienotitie Commercieel manager VieCuri - DEF.pdf
Voor resterende vragen nodigen wij u uit ons te bellen of e-mailen. 

Terra Management Groep
drs. Dianne Kurvers, Search Consultant
Postbus 22, 3720 AA Bilthoven| 035 – 625 00 50| E-mail: terra@terragroep.nl