• Vacature: Teamcoach Jeugd & Maatschappelijke Zorg
 • Opdrachtgever: Zorggroep Oude en Nieuwe Land
 • Locatie: Urk
 • Status: afgerond

Zorggroep Oude en Nieuw Land, de organisatie
Zorggroep Oude en Nieuwe Land is de grootste zorgaanbieder en werkgever in de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland. Bij de Zorggroep werken circa 2000 medewerkers en er zijn nog eens ruim 1000 vrijwilligers aan de organisatie verbonden. 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land levert voornamelijk WLZ-zorg, WMO-zorg en zorg gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet. Voor de jeugdgezondheidszorg, de maatschappelijke dienstverlening en voor de mantelzorgondersteuning legt de Zorggroep verantwoording af aan de gemeenten van het werkgebied. 

De locaties van de Zorggroep bieden in de drie gemeenten (en voor de kleinere kernen in het bijzonder) belangrijke voorzieningen. Het gaat daarbij niet alleen om een plek om beschut en beschermd te wonen, maar ook om bijvoorbeeld dagactiviteiten of andere vormen van welzijn ‘te beleven’. Het zijn ontmoetingscentra in het dorp en in de wijk, centrale plekken voor zorg in de buurt of werklocaties voor andere disciplines en organisaties. 

In de visie op Betrokken zorg staat de cliënt en diens omgeving centraal; de verbinding met de medewerkers, familie/mantelzorgers, vrijwilligers, het dorp of de kern waar de cliënt woont en leeft en andere lokale zorg- en hulpverleners en partijen die iets voor de cliënt betekenen. Van zorgen voor, naar zorgen dat! 

Tot voor kort werd het primaire proces aangestuurd door operationele managers. De operationeel managers zullen in de transitie naar anders werken en organiseren een belangrijke sleutelrol vervullen. De functie van operationeel manager is om die reden herijkt en is getransformeerd naar een nieuwe functie namelijk die van Teamcoach.

Teamcoach Jeugd en Maatschappelijke zorg, de functie
Jeugd en Maatschappelijke zorg op Urk omvat een takenpakket waarvan het merendeel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd onder de vlag van het Centrum Jeugd en Gezin. Momenteel werken hier twee teams met in totaal circa 17 medewerkers, bestaande uit 4 jeugdartsen, 6 jeugdverpleegkundigen, 5 maatschappelijk werkers en 2 ambulant jongerenwerkers.

De Teamcoach geeft leiding aan de twee teams en draagt samen met hen zorg voor efficiënte en doelmatige processen en nieuwe werkwijzen. Met een scherp oog voor verbeteringen, weet de Teamcoach deze in te brengen en te realiseren.  

De Teamcoach draagt zorg voor de ontwikkeling en implementatie van het beleid van ZONL en wel op een zodanige manier dat deze binnen de gestelde randvoorwaarden kan worden gerealiseerd. De Teamcoach is (integraal) verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van professionele en kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan cliënten binnen zijn/haar deelgebied, passend binnen de missie, visie en kernwaarden van ZONL.

De Teamcoach draagt de gewenste cultuurverandering en transformatie naar eigenaarschap, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid, passend bij Betrokken zorg in de realiteit van nu, met verve uit. Durft teamleden en interne en externe belanghebbenden aan te spreken en toont voorbeeldgedrag. De Teamcoach komt tot genuanceerde oordeelsvorming, door onbevooroordeeld te kijken, analyseren en reflecteren en heeft overwicht bij het nemen van beslissingen en neemt hiervoor verantwoordelijkheid. Weet zich goed staande te houden in een complexe, dynamische en snel veranderende omgeving. 

De komende periode zullen de volgende onderwerpen specifieke aandacht vragen van de Teamcoach:

 • Verder bevorderen van onderlinge samenwerking tussen de twee teams (jeugd- en maatschappelijke zorg) zodanig dat het geheel als een geïntegreerd team gaat functioneren; 
 • Ontwikkelen van medewerkers en werkprocessen als antwoord op de externe wijzigingen in wet- en regelgeving;
 • nauwe samenwerking met externen zoals partners in het Centrum Jeugd en Gezin, regisseurs Sociaal domein, beleidsmedewerkers van de gemeente, jeugdzorgaanbieders, afstemming met scholen, welzijnsorganisaties en vrijwilligers werk.  
 • meedenken over, vormgeven en implementeren van de herinrichting van de organisatie ZONL en de benodigde cultuur- en gedragsverandering;

Afhankelijk van het aantal contract uren (in geval van 32 uur) zal de Teamcoach ook een aantal regio overstijgende taken krijgen binnen het werkveld van Jeugd en Maatschappelijke zorg. 
De Teamcoach rapporteert aan de Manager Zorg. 

Teamcoach, het profiel
Geschikte kandidaten herkennen zich in het volgende profiel:

 • HBO werk- en denkniveau evt. aangevuld met een relevante management opleiding; 
 • Meerdere jaren ervaring in het werkveld Jeugd en Maatschappelijke Zorg;
 • Enkele jaren ervaring als leidinggevende; 
 • Leidinggevende stijl die aantoonbaar resultaatgericht, coachend en betrokken is;  
 • Ervaring en affiniteit met verandertrajecten, innovaties, anders organiseren van zorgprocessen en invoering van nieuwe werkwijzen;
 • Netwerker en verbinder, van nature gericht op samenwerken;
 • Bedrijfsmatig en procesmatig sterk; 
 • Doortastend, nieuwsgierig, initiatiefrijk, zelfreflectie en energiek;
 • Op de hoogte van ontwikkelingen en (nieuwe) wet- en regelgeving;
 • Goede communicatieve eigenschappen in woord en schrift. 

Het belang van de cliënt is leidend in de inrichting van dienstverlening en werkprocessen. De Teamcoach heeft een doortastende en heldere stijl van leidinggeven en is in staat concepten aan te passen aan de veranderingen in de zorg. Hij/zij zal daarbij op tactisch/operationeel niveau werkprocessen moeten kunnen begrijpen en samen met de teamleden deze kunnen aanpassen als de situatie daar om vraagt. De gezochte kandidaat zal door zijn/haar ervaring dit op eigen initiatief doen, maar ook uitstekend kunnen omgaan met voorgelegde situaties. In die gevallen weet hij/zij de teamleden te inspireren tot het bedenken en invoeren van oplossingen. 

Als leidinggevende is de Teamcoach besluitvaardig en toegankelijk, met een prettige, menselijke en zakelijke stijl die gericht is op ontwikkeling medewerkers. De gemeente Urk laat zich kenmerken door een sterke gemeenschapszin en geloofsovertuiging.  Daarnaast zijn de lijnen vanuit de Zorggroep (teamcoach) met de gemeente kort daar waar het gaat om beleidsontwikkeling, verantwoording en incidenteel complexe casuïstiek. Dit vraagt   inlevingsvermogen, tact en een goed gevoel voor (politieke) verhoudingen.  

Persoonlijke kwaliteiten als doortastendheid, initiatief, creativiteit en sensitiviteit zullen bijdragen aan het succesvol invullen van de rol van Teamcoach bij ZONL.

Praktische informatie 
Het betreft een functie voor 24 - 32 uur per week. Er wordt gestart met een jaarcontract dat bij gebleken geschiktheid omgezet kan worden in een vast dienstverband.  De functie is ingeschaald in FWG 55 van CAO VVT. Terra Management Groep kan u desgewenst nader informeren over de arbeidsvoorwaarden. Standplaats is Urk. 

Terra Management Groep zal na een voorselectie een voorstel van geschikte en gemotiveerde kandidaten aan Zorggroep ONL voorleggen in de vorm van een presentatie van curricula vitae. De selectie- en benoemingsprocedure die daarop bij Zorggroep ONL volgt, wordt door Terra Management Groep begeleid. Een assessment maakt onderdeel uit van procedure. Referenties worden alleen ingewonnen na toestemming van de kandidaat. 

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag per mail uiterlijk 25 mei een motivatie en curriculum vitae met daarin per functie een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. Wanneer uw profiel voldoende aanknopingspunten biedt, nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek met de consultant van Terra. Het is de bedoeling om de selectieprocedure in de maand juni af te ronden.  

Wilt u ons tevens laten weten wanneer u afwezig bent tijdens de hierboven genoemde periode en hoe u tijdens uw afwezigheid eventueel bereikbaar bent? Kunt u bij sollicitatie ook vermelden waar u deze vacature voor het eerst zag.

Via onderstaande link kunt een informatienotitie downloaden betreffende deze vacature:
Informatienotitie - Teamcoach JMW - ZONL - Mei 2015 DEF.pdf
Door een technisch probleem kan het zijn dat deze link niet werkt. Neem dan contact met ons op, dan sturen wij u de informatienotitie toe.

Voor resterende vragen kunt u ons bellen of e-mailen. 

Alied Nijdam, Consultant
Dianne Kurvers, Search Consultant
Terra Management Groep, Den Dolder
terra@terragroep.nl
035 62 500 50