• Vacature: Directeur/Bestuurder
 • Opdrachtgever: Huisartsenposten Amsterdam
 • Locatie: Amsterdam
 • Status: afgerond

Huisartsenposten Amsterdam (HpA), de organisatie
De Huisartsenposten Amsterdam (HpA) is een redelijke jonge organisatie die in 2001, met de invoering van het nieuwe zorgstelsel is opgericht als grondlegger van de huisartsenposten in Amsterdam. HpA is uitgegroeid tot een instelling die valt onder de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). 

HpA heeft als missie het verlenen van huisartsen spoedzorg buiten kantooruren met als kerncompetentie de triage en behandeling van binnenkomende zorgvragen. HpA werkt met gecertificeerde triagisten. Bij HpA werken meer dan 600 zelfstandig gevestigde huisartsen: ongeveer 400 praktijk houdende huisartsen die deelnemen aan HpA en meer dan 200 waarnemende huisartsen die diensten van praktijk houdende huisartsen overnemen. HpA werkt vanuit het bureau en vijf posten geografisch verdeeld in Amsterdam. Op de posten werken ruim 90 doktersassistenten en triagisten. Op het bureau werken zo’n 25 medewerkers op de disciplines: beleid, financiën, P&O, ICT, kwaliteit, patiëntveiligheid, locatiemanagers, medisch managers en backoffice. HpA heeft te maken met groot stedelijke dynamiek en complexiteit, onder anderen door de samenwerking met veel partijen zoals de Ambulance Amsterdam en zeven ziekenhuizen. Vanaf september 2014 zitten alle vijf de posten van HpA op een ziekenhuisterrein naast of dicht bij de SEH. De samenwerking is per ziekenhuis in een verschillende ontwikkelingsfase.

Missie
Het organiseren van kwalitatief hoogwaardige spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren in de regio Amsterdam waarbij patiëntenbelang uitgangspunt is.

De huidige directeur/bestuurder gaat met pensioen en zal na een periode van 10 jaar de organisatie verlaten. Derhalve komt de functie van directeur/bestuurder vacant.

Directeur/Bestuurder, de functie
De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de missie, visie en strategie om de vraag van patiënten duurzaam te kunnen beantwoorden. 
De directeur/bestuurder vormt mede het gezicht van HpA, zowel in- als extern.

De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor het werk op de navolgende gebieden:

 • Het door ontwikkelen van de visie op de dienstverlening in Amsterdam. Heeft een voortrekkersrol en initiërende rol om kansrijke ideeën te selecteren en te vertalen naar concept plannen, discussie stukken en businesscases. 
 • Het volgen van de landelijke ontwikkelingen en vertaalt dit naar Amsterdam.
 • Het optreden als onderhandelingspartner namens HpA. 
 • Het behalen van de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd. 
 • Het leiden van de interne organisatie in cultuur en bedrijfsprocessen.
 • Als leidinggevende van het bureau draagt de directeur/bestuurder zorg voor de bedrijfsvoering en organiseert randvoorwaarden waarbinnen de medewerkers van het bureau kunnen voldoen aan verwachtingen, samenwerken en zich ontplooien.
 • Het proactief ontwikkelen van kansen en mogelijkheden in de regio en waar nodig bijstellen van de strategie. Verantwoordelijk voor goede samenwerkingsrelatie met alle strategische zorgpartners in Amsterdam alsook met de huisartsen.
 • Het verder ontwikkelen van (intern) leiderschap om de organisatiedoelstellingen -gegeven de veeleisende maatschappelijke vraagstukken - te kunnen realiseren. 
 • Het ondersteunen bij de organisatieontwikkeling en vormgeving van de werk- en bedrijfsprocessen. De samenhang tussen het inhoudelijk werk, het management en de bedrijfsvoering zijn voorwaarde voor succesvol optreden. In de veranderende omgeving en binnen de omvang van de organisatie de juiste prioriteiten stellen. 

De directeur/bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Directeur/Bestuurder, het profiel
De benoembare kandidaat toont aan te beschikken over:

 • Ervaring met eindverantwoordelijkheid voor een organisatie of belangrijk onderdeel daarvan. 
 • Bij voorkeur enkele jaren ervaring in een organisatie met professionals en zelfstandigen. 
 • Ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen. 
 • Aantoonbaar gevoel voor en ervaring met verhoudingen binnen de eerstelijns zorg en met name binnen de huisartsenzorg.
 • Bewezen kwaliteiten in het opstellen en analyseren van relevante stuurinformatie op basis van kengetallen en kwaliteitsprincipes.
 • Leidinggeven met compassie voor menselijke aspecten in evenwicht met een professionele zakelijkheid. 
 • Diplomatieke kwaliteiten, verbindend vermogen en oriëntatie op samenwerking en ondernemen. 
 • Een onafhankelijke geest, energieke en ondernemende stijl van werken.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Een inhoudelijke oriëntatie op de invulling van de functie en kan dit staven aan de manier waarop hij/zij eerder functies heeft vervuld.
 • Uitstekende communicatieve- en onderhandelingskwaliteiten. 

De directeur/bestuurder kan opereren in een variëteit aan omgevingen en verhoudingen, kan schakelen in stijlen om tot resultaat te komen, en voelt belang en tempo van ontwikkelingen aan. Hij/zij geniet van diversiteit aan werkzaamheden die variëren van strategisch tot soms zeer praktisch niveau.

Hij/zij is energiek en enthousiast, weet op grond van ervaring waar hij of zij aan begint, weet hoofdlijnen zichtbaar te houden en is zakelijk in het nakomen van afspraken en in het oplossen van conflicten. Legt makkelijk contact op alle niveaus, zowel intern als extern en in sensitief op de belangen die diverse partijen hebben. Kan hiermee diplomatiek overweg en werkt toe naar een oplossing. Luistert goed, leeft zich in en weet draagvlak te organiseren. Hij/zij is innovatief en oplossingsgericht.

De geschikte kandidaat is een stevige persoonlijkheid met gezond zelfbewustzijn, is toekomstgericht, vernieuwend, transparant, slagvaardig, weet waar hij/zij voor staat, heeft een dienstverlenende instelling en is gericht op samenwerken.

De gezochte functionaris heeft een proactieve houding en kan zichzelf motiveren. Beschikt over doorzettingsvermogen. Volharding, relativeringsvermogen en in staat zijn energie uit jezelf te halen zullen bijdragen aan het succesvol invullen van deze positie.

Van de directeur/bestuurder wordt verwacht dat hij/zij kan meegroeien met de organisatie en in staat is de organisatie verder te helpen in de ontwikkeling waar zij nu voor staat.

Praktische informatie betreffende de procedure
Het betreft een fulltime functie (38 uur per week) met een contract voor bepaalde tijd (nader te onderzoeken in de procedure). De standplaats is Amsterdam. 

De directeur/bestuurder wordt aangesteld door de Raad van Toezicht. HpA biedt een arbeidsvoorwaardenpakket passend binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens. Terra Management Groep kan hierover informatie verschaffen.

Terra Management Groep werft en selecteert kandidaten en zal een voorstel van geschikte en gemotiveerde kandidaten aan HpA voorleggen in de vorm van een presentatie van curricula vitae. De selectie- en benoemingsprocedure die daarop bij HpA volgt, wordt door Terra Management Groep begeleid. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 10 mei 2015 een motivatiebrief en curriculum vitae met daarin per functie een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. 
Wilt u bij sollicitatie vermelden waar u deze vacature voor het eerst zag?

Wanneer uw profiel voldoende aanknopingspunten biedt, nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek met de consultant. Deze gesprekken worden gepland in week 20, 21 en 22. Daarna zal Terra in week 23 haar voorstel doen aan HpA. De selectieprocedure binnen HpA is gepland in de weken 23 t/m 26. Het is de bedoeling de procedure voor juli 2015 af  te ronden. 

Mocht u de genoemde periode met vakantie zijn wilt u dit dan bij uw sollicitatie vermelden en ons tevens laten weten op welke wijze wij u kunnen bereiken? 

Via onderstaande link kunt u een uitgebreide informatienotitie betreffende deze vacature en de procedure downloaden:
Informatienotitie - Directeur Bestuurder - HpA - April 2015 DEF.pdf
Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
Dianne Kurvers, Search Consultant
Postbus 22 | 3720 AA Bilthoven |  035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl