• Vacature: Directeur Expertisecentrum
 • Opdrachtgever: Zuidwester
 • Locatie: Middelharnis
 • Status: afgerond

Zuidwester, de Organisatie
Zuidwester biedt zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en aan jongeren met sociale en gedragsproblemen. Zelfbeschikking, kwaliteit van bestaan en respect staan hierbij centraal. De medewerkers van Zuidwester werken vanuit deze thema's actief in het aanbieden van ondersteuning aan ruim 1100 cliënten. Zuidwester heeft vestigingen in: Barendrecht, Breda, Goes, Hellevoetsluis, Middelburg, Middelharnis, Oud-Beijerland, Rotterdam en Spijkenisse.
Kort gezegd: Zuidwester is werkzaam in Zuid West Nederland. Zuidwester stimuleert haar cliënten om het maximale uit het dagelijkse leven te halen, om zo – zoveel als mogelijk is – van het leven te genieten.

Met ruim 1750 medewerkers worden de ruim 1100 cliënten actief geholpen met gevarieerde zorg en ondersteuningsarrangementen op het gebied van wonen, dagbesteding, werken, vrijetijdsbesteding, consultatie en behandeling, thuisondersteuning, weekend- en vakantieopvang en naschoolse opvang.

Zuidwester staat voor kwaliteit, zorgvuldigheid en professionaliteit. Zuidwester erkent dat de omgeving dynamisch is en dat de dienstverlening dus constant vatbaar is voor vernieuwing. Daarnaast streeft de organisatie naar een heldere communicatie over het beleid en de financiële situatie. Dit vraagt om professionele medewerkers die voortdurend meedenken en mee willen veranderen met de vraag van de cliënten en de maatschappelijke omgeving. Werken bij Zuidwester betekent werken met een doel.

Directeur Expertisecentrum, de functie
De Directeur Expertisecentrum geeft dienend leiding aan het Expertisecentrum. Doel is het bevorderen van een waardevol leven van de cliënten en zinvol werk voor de behandelaars/medewerkers binnen het organisatieonderdeel (aantal fte 65/budgetomvang: ruim € 6,3 miljoen). De Directeur Expertisecentrum is eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke zorgverlening aan de cliënten, waaraan een behandelindicatie is afgegeven.

Binnen het expertisecentrum zijn er vijf gespecialiseerde vakgroepen waar in totaal ongeveer 60fte werkzaam zijn.  Deze vakgroepen zijn:

 • Medische discipline
 • Gedragsdeskundigen
 • Fysiotherapeuten / Logopedisten
 • Vak therapie
 • Agogie

Iedere vakgroep kent een vakgroep voorzitter die op vaktechnisch gebied belast is met de coördinatie  van de vakgroep. De professionals werkzaam in de vakgroepen zijn werkzaam in de diverse regio’s.
De Directeur Expertisecentrum wordt bijgestaan door een regelcentrum/secretariaat ( 1,5 fte).
De Directeur Expertisecentrum rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Directeur Expertisecentrum, het profiel
De gezochte functionaris herkent zich in het volgende:

 • Heeft aantoonbare ervaring met veranderingsprocessen in een gelijksoortige managementpositie binnen de zorg met integrale verantwoordelijkheid voor visieontwikkeling; financieel- en personeelsmanagement alsmede alle andere bedrijfsvoeringsaspecten.
 • Heeft een aansprekende visie op de zorg in het algemeen én een nadrukkelijke visie op de werkzaamheden van het Expertisecentrum, zijnde zorg en behandeling.
 • Heeft inzicht in en gevoel voor de politiek bestuurlijke beleidscontext en de daarbij horende besluitvormingsprocessen;
 • Heeft een dienende managementstijl die menselijk prettig en zakelijk realistisch is, gericht op zichtbare resultaten;
 • Ondernemerschap waarbij de vraag van de cliënten en de organisatie omgezet wordt naar heldere producten en diensten.
 • Weet een organisatie efficiënt in te richten, met oog voor goedlopende processen, met als doel een tevreden klant. Dit alles binnen het daarvoor beschikbare budget.
 • Stimuleert medewerkers tot verdergaande verantwoordelijkheid zonder daarbij de grenzen te overschrijden;
 • Is een evenwichtige integere persoonlijkheid die door houding, gedrag en deskundigheid resultaten weet te bereiken;
 • Schakelt makkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel werk- en denkniveau; tussen denken en doen; tussen coachen en beslissingen nemen.
 • Academisch werk- en denkniveau.

De geschikte kandidaat is breed ontwikkeld en voelt zich comfortabel bij de diversiteit van aandachtsgebieden. Hij/zij schakelt met plezier en gemak tussen de diverse dossiers en tussen strategisch en tactisch niveau en heeft daarbij voortdurend het belang van de cliënt én de organisatie voor ogen en weet de processen op de afdeling steeds in dat licht te beschouwen en in te richten.

Wij zoeken een kandidaat die op basis van vakmanschap positie creëert en verbinding maakt door samenwerking. Hij/zij is mensgericht, dienstverlenend, een netwerker, creatief, inspirerend voor de omgeving, werkt resultaatgericht en handelt pro-actief. Is ondernemend waar het gaat om mee- en bedenken van nieuwe diensten en samenwerkingsverbanden. Is een innovator met een dienstverlenende instelling, die verbindingen kan leggen tussen het Expertisecentrum en de cliënten en verwanten alsmede naar de medewerkers op de diverse locaties. Naar derde partijen is de kandidaat een degelijke gesprekspartner en representatief. Kan over het belang van het expertisecentrum heen kijken en zoekt naar de samenwerking en het gemeenschappelijk belang.

Van belang zijn een grote prestatiemotivatie, het kunnen stellen van prioriteiten en  resultaatgerichtheid.

Als leidinggevende heeft de directeur een coachende stijl. Hij/zij schuwt de confrontatie niet en weet medewerkers en teams te inspireren tot zelfontplooiing, vernieuwing en samenwerking. Hij/zij werkt vanuit vertrouwen en staat tussen de medewerkers. Is aanspreekbaar en draagt, wanneer dat nodig is, ook inhoudelijk bij aan beleidsontwikkeling.

De kandidaat toont aan de kernwaarden van Stichting Zuidwester in zijn/haar loopbaan te hebben geïncorporeerd.

Praktische informatie
Honorering van de functie verloopt volgens de CAO-VG, inschaling is in FWG 75. De standplaats is primair Middelharnis (30 kilometer vanaf Rotterdam en 30 kilometer vanaf Breda).

Terra Management Groep zal na een voorselectie een voorstel van geschikte en gemotiveerde kandidaten aan opdrachtgever voorleggen in de vorm van een presentatie van curricula vitae. De selectie- en benoemingsprocedure die daarop bij Stichting Zuidwester volgt, wordt door Terra Management Groep begeleid. Referenties worden alleen ingewonnen na toestemming van de kandidaat.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 26 april 2015 een motivatiebrief en curriculum vitae met daarin per functie een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. Wanneer uw profiel voldoende aanknopingspunten biedt, nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek met onze consultant tussen 11  en 22 mei 2015. Hierna zal Terra haar voorstel doen aan Zuidwester waarna de selectieprocedure bij Stichting Zuidwester zal plaatsvinden met als doel om de procedure in de maand juni af te ronden.

Bij sollicitatie graag in uw motivatiebrief vermelden waar u in eerste instantie de vacature heeft opgemerkt. Wilt u tevens laten weten wanneer u afwezig dan wel met vakantie bent tijdens de komende maanden en hoe u tijdens uw afwezigheid eventueel wel bereikbaar bent?

Middels onderstaande link kunt u een informatienotitie over deze vacature downloaden:
Informatienotitie - Stichting Zuidwester - Directeur Expertisecentrum - April 2015 DEF.pdf
Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
Dianne Kurvers, Search Consultant
Postbus 22 | 3720 AA Bilthoven |  035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl