• Vacature: Manager Middelen
 • Opdrachtgever: Stichting Schakelring
 • Locatie: Waalwijk
 • Status: afgerond

Stichting Schakelring, de organisatie
Stichting Schakelring biedt diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan voornamelijk ouderen. De diensten worden in 10 woonzorgcentra, bij de cliënt thuis en op maat aangeboden. Daarnaast zijn studio’s en appartementen te huur, met zorg en ondersteunende services binnen handbereik. Schakelring is actief in Midden-Brabant: Waalwijk, Sprang-Capelle, Kaatsheuvel, Drunen, Vlijmen, Heusden-Vesting en Tilburg. Bij Schakelring zijn ruim 1.400 medewerkers/780 fte en 850 vrijwilligers actief. De omzet in 2013 bedraagt ruim 51 miljoen euro met een positief resultaat. 

Schakelring heeft een hoge klant- en medewerkerstevredenheid: cliënten die bij Schakelring wonen, geven gemiddeld een 8,3; thuiszorg cliënten geven een 8,5; vrijwilligers geven een 8,2 en medewerkers geven een 7,8. Alle locaties hebben in 2013 het kwaliteitskeurmerk PREZO voor verantwoorde zorg met glans ontvangen. Tevens hebben locaties het keurmerk ‘Gastvrijheid met sterren’ behaald.

De organisatie wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur die gezamenlijk met 3 locatiemanagers en 2 stafmanagers het Concern-MT (CMT) vormt. Een van de stafmanagers is verantwoordelijk voor Behandeling & Begeleiding in combinatie met Facilitair en de andere stafmanager is verantwoordelijk voor de afdeling Middelen. Rond grotere thema’s zijn binnen het CMT dossierhouders benoemd.

Manager Middelen, de functie
De Manager Middelen is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op Financiën & Control, ICT, P&O en Opleiden. Hij/zij geeft aan deze teams zodanig leiding dat de doelstellingen op gebied van zorg en dienstverlening kunnen worden gerealiseerd. De Manager Middelen is vanuit de control en compliance verantwoordelijkheid in het bijzonder een kritische en integere gesprekspartner van bestuur en management en een belangrijk ‘geweten’ van de organisatie. Hij/zij draagt in deze hoedanigheid ook verantwoordelijkheid voor compliance.

De Manager Middelen is er vanuit de kernwaarden van Schakelring op gericht om samen met het CMT de (strategische) samenwerking in de organisatie te realiseren. Naast verantwoordelijkheid op het eigen vakgebied heeft elke manager als lid van het managementteam namelijk een mede verantwoordelijkheid voor het gehele organisatiebeleid. 

De Manager geeft richting en leiding aan de ontwikkeling van de afdeling. In de visie dat de cliënt de regie heeft en daartoe SVT’s worden ingericht, zal de dienstverlening van de afdeling Middelen naar de organisatie flink gaan wijzigen. 

De aandachtsgebieden binnen de afdeling lopen uiteen en zijn zeer divers. De Manager zal zich in de breedte van deze afdeling op alle deelgebieden thuis voelen. Het voorbereid beleid van de afdeling zullen door de Manager in het Concern-MT ingebracht worden. Daarnaast zal de Manager de besluiten uit het Concern-MT aan de teams terugkoppelen en zorgdragen voor adequate opvolging.

Voor de komende periode zal speciale aandacht gevraagd worden voor:

 • Meedenken op strategisch en tactisch niveau wat de transitie in Schakelring voor consequenties heeft voor de afdeling Middelen en hoe de afdeling haar diensten zo kan aanbieden dat deze bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen;
 • Ontwikkelen van strategisch HRM-beleid, waaronder ook strategisch opleidingsbeleid, voor de komende meerjarenplanning;
 • Doorontwikkelen en invoeren van een financiële en personele rapportagesystematiek die aansluit op de verschillende wensen die thans in de organisatie bestaan en met de transitie naar samen verantwoordelijke teams en cliënt in regie zullen wijzigen;
 • De onderlinge samenhang tussen de werkzaamheden van de teams binnen de afdeling stimuleren.

De Manager Middelen geeft hiërarchisch leiding aan alle medewerkers van de afdeling Middelen.
De Manager Middelen rapporteert aan de Raad van Bestuur en is lid van het Concern-managementteam.

Manager Middelen, het profiel
De functionaris beschikt over:

 • Aantoonbaar succesvolle ervaring in beheer en ontwikkeling van diensten op gebied van bedrijfsvoering;
 • Gedegen bedrijfseconomische kennis en inzicht verkregen door opleiding en ervaring; 
 • Ten minste 5 jaar leidinggevende ervaring in aansturing van bedrijfsprocessen; 
 • Aantoonbare werkervaring of affiniteit met de aandachtsgebieden Financiën & Control, ICT, P&O en Opleiden;
 • Academisch werk- en denkniveau; uitstekend analytisch vermogen;
 • Groot gevoel van verantwoordelijkheid, onafhankelijk denken en zelfreflectie;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, integriteit en betrouwbaarheid;
 • Kennis van wet- en regelgeving gericht op de gezondheidszorg is een pré;
 • Een op ontwikkeling en samenwerking gerichte stijl van leidinggeven die beweegt tot zelf organiseren;

De geschikte kandidaat is breed ontwikkeld en voelt zich comfortabel bij de diversiteit van aandachtsgebieden van de afdeling Middelen. Hij/zij schakelt met plezier en gemak tussen de diverse dossiers en tussen strategisch en tactisch niveau. Heeft daarbij voortdurend het belang van de cliënt én de organisatie voor ogen en weet de processen op de afdeling steeds in dat licht te beschouwen en in te richten. 

Wij zoeken kandidaten die op basis van vakmanschap positie creëren en die verbinding maken door samenwerking. Hij/zij is mensgericht, dienstverlenend, een netwerker, creatief, inspirerend voor de omgeving, werkt resultaatgericht en handelt pro-actief. Is ondernemend waar het gaat om mee- en bedenken van nieuwe diensten en samenwerkingsverbanden. Is een innovator met een dienstverlenende instelling, die verbindingen kan leggen tussen de ondersteunende diensten en de lijn. Naar derde partijen is de kandidaat een degelijke gesprekspartner en representatief. Kan over het belang van de eigen afdeling/organisatie heen kijken en zoekt naar de samenwerking en gemeenschappelijk belang.

Van belang is een grote prestatiemotivatie, prioriteitstelling, implementeren en afmaken.

Als leidinggevende heeft de Manager een coachende stijl. Hij/zij schuwt de confrontatie niet en weet medewerkers en teams te inspireren tot vernieuwing en samenwerking. Werkt vanuit vertrouwen en staat tussen de medewerkers. Is aanspreekbaar en draagt, wanneer dat nodig is, ook inhoudelijk bij aan beleidsontwikkeling.

De kandidaat toont aan de kernwaarden van Schakelring in zijn/haar loopbaan te hebben geïncorporeerd.

Praktische informatie 
Het betreft een fulltime functie (36 uur per week) met een contract voor eerst een jaar en daarna onbepaalde tijd. De standplaats is Waalwijk.
Stichting Schakelring biedt een passend arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT). Terra kan hierover meer informatie verschaffen.

Terra Management Groep werft en selecteert kandidaten en zal een voorstel van geschikte en gemotiveerde kandidaten aan Stichting Schakelring voorleggen in de vorm van een presentatie van curricula vitae. De opdrachtgever beslist met welke kandidaten zij gaat kennis maken. De selectie- en benoemingsprocedure die daarop bij Stichting Schakelring volgt, wordt door Terra Management Groep begeleid. Referenties worden alleen ingewonnen na toestemming van de kandidaat. 

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 30 maart 2015 een motivatiebrief en curriculum vitae met daarin per functie een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. Wanneer uw profiel voldoende aanknopingspunten biedt, nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek met de consultant. Deze gesprekken worden gepland in de weken 15 en 16. Daarna zal Terra eind week 16 haar voorstel doen aan Stichting Schakelring.

De eerste gespreksronde is gepland in week 17. De gesprekken met adviescommissie en verdiepingsgesprek met Bestuurder/selectiecommissie en Raad van Toezicht vinden plaats begin week 18. Het is de bedoeling de procedure na ook een arbeidsvoorwaardengesprek in week 18 voor 1 mei 2015 af te ronden. 

Wilt u ons laten weten wanneer u afwezig bent tijdens de hierboven genoemde periode en hoe u tijdens uw afwezigheid eventueel wel bereikbaar bent? 

Via onderstaande link kunt een informatienotitie downloaden betreffende deze vacature:
Informatienotitie - Stichting Schakelring Manager Middelen - maart 2015 DEF.pdf
Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
Dianne Kurvers, Search Consultant
Postbus 22 | 3720 AA Bilthoven |  035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl