• Vacature: Manager Opleiding & Ontwikkeling
 • Opdrachtgever: Tergooi
 • Locatie: Hilversum
 • Status: afgerond

Tergooi, de organisatie
Tergooiziekenhuizen ontstond op 1 januari 2006 na een fusie tussen Ziekenhuis Gooi-Noord  te Blaricum en Ziekenhuis Hilversum. Beide ziekenhuizen zijn langere tijd geleden ook weer ontstaan uit een fusie van een aantal ziekenhuizen. Sinds het voorjaar van 2013 is de naam Tergooi. Er werken 2700 medewerkers en 200 medisch specialisten

Tergooi, in Hilversum, Blaricum en Weesp, wil zich in de gezondheidsregio Gooi en Vechtstreek  en in afstemming met de regionale zorgpartners bewegen in de voorhoede van eventuele nieuwe concepten in de regiozorg. Zij streeft naar een stevige maatschappelijke positie.
Zij werkt toe naar een herkenbaar profiel en een sterke reputatie als topklinisch en opleidingsziekenhuis in een groene en gastvrije omgeving. En naar een positie van eerste keuze voor de inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek én voor zorgprofessionals. De functie en betekenis van Tergooi voor de regio Gooi en Vechtstreek zullen in de toekomst steeds groter worden door voortdurend te anticiperen op de behoeften van de inwoners van de regio. Tergooi zal zich naast het leveren van ziekenhuiszorg, steviger positioneren op het gebied van leefstijl, welzijn, preventie en nazorg.  

Tergooi is een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks groeien door wat ze leren en doen. Een ziekenhuis waarmee vele partners graag samenwerken om ook morgen kwaliteit te garanderen. Een zorgorganisatie die doorlopend ontdekt hoe zorg beter kan.

Manager Opleiding & Ontwikkeling, de functie
De manager O&O geeft leiding aan de service eenheid O&O. De service eenheid O&O is verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden:

 • HRD/leren en opleiden (Tergooi academie): medische opleidingen, beroepsopleidingen, bedrijfsopleidingen
 • HRM/personeel: organisatie, arbo, verzuim. 

Binnen de service eenheid vallen ook de medische bibliotheek, het wetenschapsbureau, de salarisadministratie en secretariaten. De service eenheid wil vanuit de kernwaarden intrinsieke interesse, vakkundig en trots, duurzaamheid en gastvrijheid op slagvaardige en effectieve wijze bijdragen aan de doelstellingen van Tergooi.

Doel van de service eenheid O&O is ook het bevorderen en ontwikkelen van de tweede kerntaak van Tergooi, het opleiden en ontwikkelen van allen werkzaam in Tergooi. 
De afdeling Human Resources en de afdeling Tergooi Academie staan in nauwe verbinding met elkaar. Denk daarbij aan onderwerpen als management development, duurzame inzetbaarheid en competentie management.

Doelstelling Manager O&O
Vanuit een heldere visie op het vakgebied HRM/HRD, in duaal management met de medisch specialist/manager Tergooi Academie en in samenwerking met de bedrijfsvoeringsmanagers initiëren en ontwikkelen van beleid op het gebied van Opleiding & Ontwikkeling, gericht op het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Optreden als sparringpartner van de Raad van bestuur en de ManagementRaad en hen adviseren en ondersteunen bij het oplossen van (complexe) vraagstukken op het gebied van leren en opleiden, organisatieontwikkeling en HR.

De Manager O&O rapporteert aan het lid van de Raad van Bestuur.

Manager Opleiding & Ontwikkeling, het profiel
De gezochte functionaris herkent zich in het volgende: 

 • Uitstekend vakmanschap gebaseerd op ruime ervaring in een HR gerelateerde management functie - bij voorkeur (mede) opgedaan in de zorg;
 • Inzicht in en gevoel voor de politiek bestuurlijke beleidscontext en de daarbij horende besluitvormingsprocessen; 
 • Een managementstijl die menselijk prettig en zakelijk realistisch is, gericht op zichtbare resultaten;
 • Strategisch en abstract denkvermogen, gecombineerd met praktische oriëntatie;
 • Een scherp beeld van de ondersteuningsbehoefte vanuit het primair proces, kennis van ontwikkelingen, prioriteiten en processen in de gezondheidszorg kan een pré zijn.
 • Evenwichtige integere persoonlijkheid die door houding, gedrag en deskundigheid resultaten weet te bereiken;
 • Makkelijk schakelend tussen strategisch, tactisch en operationeel werk- en denkniveau; tussen denken en doen; tussen coachen en beslissingen nemen. 
 • Academisch werk- en denkniveau.

De geschikte kandidaat heeft affiniteit met opleiden, is een open persoonlijkheid, betrokken, zelf reflectief, toegankelijk en werkt met plezier samen. Kan inspireren, is ondernemend en authentiek. Luisteren, doorvragen, verbanden leggen op hoofdlijnen en een sterk ontwikkeld gevoel voor verhoudingen zullen bijdragen aan het succesvol invullen van deze positie. 

Op grond van vakmanschap is de geschikte kandidaat een gedegen sparring partner op het vakgebied. Heeft een uitstekend gevoel voor wat belangrijk is qua externe ontwikkelingen en weet wat er speelt in het externe landschap en weet dit te vertalen naar de organisatie en zijn/haar service eenheid.

Werkt resultaatgericht, is ambitieus in het stellen èn realiseren van doelen. Zelfstartend vermogen is van belang. Hij/zij legt makkelijk contact op alle niveaus, is sensitief op de belangen die diverse partijen hebben en weet draagvlak te organiseren in een omgeving met autonome professionals. Kan hiermee diplomatiek overweg, beschikt over voldoende lange adem en werkt toe naar een oplossing. Durft ook intuïtief te werken. 

Praktische informatie 
Honorering van de functie verloopt volgens de CAO-Ziekenhuizen, inschaling is in FWG 80. 

Terra Management Groep zal na een voorselectie een voorstel van geschikte en gemotiveerde kandidaten aan opdrachtgever voorleggen in de vorm van een presentatie van curricula vitae. De selectie- en benoemingsprocedure die daarop bij Tergooi volgt, wordt door Terra Management Groep begeleid. Referenties worden alleen ingewonnen na toestemming van de kandidaat.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag voor 23 maart 2015 een motivatiebrief en curriculum vitae met daarin per functie een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. Wanneer uw profiel voldoende aanknopingspunten biedt, nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek met onze consultant tussen 30 maart  en 10 april 2015. Hierna zal Terra haar voorstel doen aan Tergooi waarna de selectieprocedure bij Tergooi zal plaatsvinden met als doel om de procedure in de maand april af te ronden. 

Bij sollicitatie graag in uw motivatiebrief vermelden waar u in eerste instantie de vacature heeft opgemerkt. Wilt u tevens laten weten wanneer u afwezig dan wel met vakantie bent tijdens de komende maanden en hoe u tijdens uw afwezigheid eventueel wel bereikbaar bent?

Via onderstaande link kunt een informatienotitie downloaden betreffende deze vacature:
Informatienotitie - Manager OO - Tergooi definitief1.pdf
Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen.

Dianne Kurvers, Search Consultant
Postbus 22 | 3720 AA Bilthoven |  035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl