• Vacature: Lid Raad van Bestuur
 • Opdrachtgever: Stichting Parlan
 • Locatie: Alkmaar
 • Status: afgerond

Stichting Parlan, de organisatie
Parlan en Stichting De Praktijk gaan per 1 april 2015 fuseren tot één organisatie die een geïntegreerd aanbod van diensten biedt voor Jeugdhulp (J-GGZ, LVB en Jeugd & Opvoedhulp) in Noord Holland Noord. De naam van de stichting waarin Parlan en Stichting De Praktijk opgaan is Stichting Parlan. De organisatie zal drie merken voeren: Parlan, De Praktijk en Transferium.  

Parlan is een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp in Noord-Holland Noord. Bij Parlan werken circa 720 medewerkers en de omzet bedraagt ruim 46 miljoen euro (2014).
Stichting De Praktijk is een J-GGZ-hulpverleningsinstelling eveneens in Noord-Holland Noord en biedt onderzoek, (ambulante) behandeling en jeugdhulpverlening aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen en hun gezinnen. Bij Stichting De Praktijk werken ruim 100 medewerkers en de omzet bedraagt ruim 7 miljoen euro (2014).

De fusie organisatie levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke meerwaarde die de decentralisatie van jeugdhulp naar gemeenten beoogt. Hoewel de maatschappelijke opbrengsten nog moeilijk te kwantificeren zijn, is bekend dat een gezonde jeugd bijdraagt aan het beperken van de zorgconsumptie op termijn. Goede jeugdhulp die integraal naar de vragen van jongeren kijkt, is daarmee een investering in de kwaliteit van de samenleving. Met het combineren en innoveren van jeugdzorg en LVB- & jeugd-GGZ geeft het nieuwe Parlan, mede door het voeren van drie sterke merken, hieraan vorm.

De Raad van Bestuur van de gefuseerde organisatie wordt conform de afspraken in het fusieplan gevormd door 2 leden. Een 2-hoofdige Raad van Bestuur past het beste bij de implementatie van de fusiedoelen in de nieuwe organisatie.
De positie Lid Raad van Bestuur in de nieuwe organisatie is vacant. 

Lid Raad van Bestuur, de functie
Het Lid Raad van Bestuur is mede eindverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de missie, visie en strategie om de vraag van cliënten duurzaam te kunnen beantwoorden. In grote lijnen zijn de contouren hiervan uitgewerkt; nu staat de organisatie voor de concretisering en implementatie in dienstverlening en werkprocessen. 
Een van de doelen daarbij is het  door ontwikkelen van een ‘merkenstrategie’, waarbij het onderscheidende van de verschillende organisatieonderdelen ook als zodanig herkenbaar zal blijven.

Intern zal de focus vooral gericht zijn op het zorgvuldig begeleiden van het fusieproces en voor het Lid Raad van Bestuur in het bijzonder de expertise en werkwijzen van Stichting De Praktijk op evenwichtige wijze in de fusieorganisatie borgen. 
Stichting Parlan kiest voor een collegiale Raad van Bestuur; bestuursleden die op gelijkwaardige wijze met elkaar samenwerken.

Het Lid Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van:

 • Het behalen van de zorginhoudelijke en financiële doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd in de vernieuwde strategie.
 • Het leiden van het transformatieproces in cultuur en bedrijfsprocessen.
 • Proactief ontwikkelen van kansen en mogelijkheden in de regio en waar nodig bijstellen van de strategie. 
 • Het verder ontwikkelen van (intern) leiderschap om de organisatiedoelstellingen -gegeven de veeleisende maatschappelijke vraagstukken - te kunnen realiseren. 
 • Ondersteuning bij de organisatieontwikkeling en vormgeving van de werk- en bedrijfsprocessen. De samenhang tussen het inhoudelijk werk, het management en de bedrijfsvoering zijn voorwaarde voor succesvol optreden. In de veranderende omgeving en binnen de omvang van de organisatie de juiste prioriteiten stellen. 

In- en extern vertegenwoordigen van de organisatie:

 • Uitdragen van missie, visie en cultuur;
 • Strategie vasthouden en met elkaar koers uitzetten;
 • In nauwe samenwerking met de voorzitter Raad van Bestuur de organisatie vertegenwoordigen naar samenwerkingspartners en gemeenten. Onderhandelen en lobbyen ten aanzien van financiën en inhoudelijke ontwikkeling in een politiek bestuurlijke omgeving; 
 • De belangen van de expertise, werkprocessen en medewerkers van Stichting De Praktijk expliciet vertegenwoordigen bij de organisatieontwikkeling.

Het Lid Raad van Bestuur rapporteert bij aantreden aan de nieuw ingerichte Raad van Toezicht.

Lid Raad van Bestuur, het profiel
De benoembare kandidaat toont aan te beschikken over:

 • Ervaring met eindverantwoordelijkheid voor een organisatie of groot onderdeel daarvan. 
 • Bij voorkeur enkele jaren ervaring als directeur-bestuurder. 
 • Bij voorkeur ervaring doch minimaal kennis van GGZ. 
 • Ervaring met innovatie en leiden van verandering, met name in het ontwikkelen van zelforganisatie.
 • Leidinggeven met compassie voor menselijke aspecten in evenwicht met een professionele zakelijkheid. 
 • Diplomatieke kwaliteiten, verbindend vermogen en oriëntatie op samenwerking en ondernemen. 
 • Een onafhankelijke geest, energieke en ondernemende stijl van werken.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Uitstekende conceptuele en analytische kwaliteiten. 

De kandidaat heeft een stevig eigen profiel op de oorsprong en waarden van Stichting De Praktijk. 

Wij zoeken een kandidaat die met de Voorzitter Raad van Bestuur een eenheid vormt, waarin wordt gedeeld, gespard en met plezier gewerkt. Hij/zij maakt verbinding door samenwerking, conceptueel denken, processen managen vanuit overzicht, kunnen balanceren tussen het geven van verantwoordelijkheid aan professionals en het op hoofdlijnen in control blijven. Hij/zij is onafhankelijk in meningsvorming, ondernemend, heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en is doortastend in het bereiken van resultaten.

De kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het creëren van condities zodat innovatie kan ontstaan in een veranderende omgeving. Gaat moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en weet bij alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde keuzes noodzakelijk zijn. Hij/zij is een netwerker, creatief en inspirerend voor de omgeving en beschikt over een pioniersgeest om zowel figuurlijk als letterlijk nieuwe terreinen te willen betreden.

Hij/zij bezit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, is persoonlijk evenwichtig en blijft dat ook onder druk. De benoembare kandidaat combineert oprechte betrokkenheid met een zakelijke instelling. Het omgaan met gevoeligheden in samenwerkingsrelaties, constructieve en diplomatieke kwaliteiten zijn essentieel. 

Praktische informatie 
Het betreft een fulltime functie (36 uur per week) met een contract voor bepaalde tijd (2 jaar). De standplaats is Alkmaar. 
Het Lid Raad van Bestuur wordt aangesteld door de beide Raden van Toezicht. Stichting Parlan biedt een arbeidsvoorwaardenpakket passend binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens. Terra Management Groep kan hierover informatie verschaffen.

Terra Management Groep werft en selecteert kandidaten en zal een voorstel van geschikte en gemotiveerde kandidaten aan Stichting Parlan voorleggen in de vorm van een presentatie van curricula vitae. De selectie- en benoemingsprocedure die daarop bij Stichting Parlan volgt, wordt door Terra Management Groep begeleid. Een assessment maakt geen onderdeel uit van de selectieprocedure. 

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 23 maart 2015 een motivatiebrief en curriculum vitae met daarin per functie een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. 

Wanneer uw profiel voldoende aanknopingspunten biedt, nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek met de consultant. Deze gesprekken worden gepland in week 14. Daarna zal Terra in week 15 haar voorstel doen aan Stichting Parlan. De selectieprocedure binnen Stichting Parlan is gepland in de weken 16 en 17. Het is de bedoeling de procedure in week 17 voor 23 april 2015 af  te ronden.  
Mocht u de komende periode met vakantie zijn wilt u dit dan bij uw sollicitatie vermelden en ons tevens laten weten op welke wijze wij u kunnen bereiken? 

Via onderstaande link kunt een informatienotitie downloaden betreffende deze vacature:
Informatienotitie Stichting Parlan - Lid Raad van Bestuur - DEF maart 2015.pdf
Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
Dianne Kurvers, Search Consultant
Postbus 22 | 3720 AA Bilthoven |  035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl