• Vacature: Manager Extramurale Zorg
 • Opdrachtgever: Vilente
 • Locatie: Ede
 • Status: afgerond

Vilente, de organisatie
Vilente biedt een ruim aanbod van zorg en diensten aan in de gemeenten Ede, Wageningen en Renkum. Vilente levert thuiszorg, specialistische zorg en behandeling aan huis en heeft meerdere locaties beschikbaar waar cliënten tijdelijk of langdurig intensieve zorg en behandeling kunnen krijgen. De ambitie van Vilente is de zorg en dienstverlening zo lang mogelijk in de thuisomgeving van de cliënten te organiseren. Wanneer dat niet (meer) mogelijk is, biedt Vilente zorg en dienstverlening in een intramurale omgeving aan, waarbij Vilente ook dan de cliënt een ‘thuis’ wil bieden.

Onder het motto ‘thuis bij Vilente, Vilente bij u thuis’ staan dagelijks ruim 1.200 medewerkers klaar voor ruim 1.300 ouderen op het gebied van verzorging, verpleging en thuiszorg. Deze medewerkers worden ondersteund door 700 enthousiaste vrijwilligers. Waar Vilente de dienstverlening eventueel zelf niet kan leveren, werkt zij samen met zorgpartners en woningcorporaties. Vilente kiest daarbij voor een sterk wijkgerichte en plaatselijke verankering. Dit vindt zijn vertaling in het samenwerken met andere betrokkenen in onder andere wijkteams en met gemeenten. 

Manager Extramurale Zorg, de functie
De manager extramurale zorg draagt zorg voor ontwikkeling en implementatie van het beleid van Vilente op de locaties en werkgebieden waarvoor de manager verantwoordelijk is, en wel op een zodanige manier dat de door de Bestuurder en Directie vastgestelde strategie binnen de gestelde randvoorwaarden kan worden gerealiseerd. 

De manager is verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van professionele en kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan cliënten, passend binnen de missie en visie van Vilente. 

Resultaatgebieden van de functie:

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van strategisch en tactisch beleid op gebied van de primaire doelstellingen van Vilente;
 • Anticiperen op en vertalen van (externe) veranderingen in de zorg naar beleid van Vilente;
 • Verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg- en dienstverlening op de locaties/bedrijfsonderdelen;
 • Budgetverantwoordelijk voor de desbetreffende locaties/bedrijfsonderdelen;
 • Uitwerken en implementeren van het vastgestelde beleid op operationeel gebied;
 • Het doorvoeren van Planetree op de locaties en werkgebieden waarvoor verantwoordelijk;
 • Het versterken van de onderlinge samenhang in de werkzaamheden tussen betrokken afdelingen en medewerkers;
 • Realiseren van ontwikkeling in cultuur en bedrijfsvoering van de locaties;
 • Opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk met stakeholders in de regio.

Het is de opdracht van de manager extramurale zorg om vanuit het eigen verantwoordelijkheidsgebied mede vorm te geven aan de implementatie van de strategie van Vilente. De veranderende dienstverlening van Vilente in een veranderende markt vraagt van de manager een professionele innovatieve en open houding naar ontwikkelingen op het vakgebied.

Als leidinggevende is de manager extramurale zorg verantwoordelijk voor de directe aansturing van, in eerste instantie, drie teamleiders(thuiszorg en van 2 locaties) en 2 casemanagers dementie. Onder leiding van de Directeur Zorg & Innovatie zullen de Locatiemanagers en de manager extramurale zorg de inrichting van de zelfstandige teams en implementatie uitwerken.

De manager ziet toe op de kwaliteit van het werk van de eenheid waar hij/zij verantwoordelijk voor is en zorgt steeds voor voldoende kwalitatieve en kwantitatieve bezetting.

De manager extramurale zorg rapporteert aan de Directeur Zorg & Innovatie.

Manager Extramurale Zorg, het profiel
Geschikte kandidaten kunnen laten zien dat zij beschikken over het volgende profiel: 

 • Minimaal 5 jaar werkervaring als leidinggevende aan cliënt georiënteerde processen in de zorg (bij voorkeur in de extramurale zorg);
 • HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van de nieuwe wetgeving in de zorg;
 • Ervaring met het opzetten en onderhouden van een netwerk met gemeentes en zorgaanbieders; 
 • Aantoonbaar succesvol in verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering en het managen van organisatiekundige/verandervraagstukken; 
 • De kunde visie en beleid te ontwikkelen en te vertalen naar activiteiten, daar creatief in is en makkelijk kan manoeuvreren in het totale gebied;
 • Uitstekende communicatieve eigenschappen, zowel mondeling als schriftelijk, in de zin van proactieve communicator en prettige collega;
 • Onafhankelijkheid, lef, doortastend en zelfstandigheid;
 • Initiatiefrijk, optimistisch, geduldig, samenwerker pur sang, verbindend en denkend in oplossingen;

De geschikte kandidaat heeft ervaring in het onderhouden van functionele contacten in de regio waaronder met gemeentes en andere zorg- en dienstenaanbieders. 

De gezochte functionaris is een uitstekende vakman/-vrouw, klantgericht, ondernemend, innovatief en neemt verantwoordelijkheid. Het belang van de cliënt is leidend in de inrichting van dienstverlening en werkprocessen. Hij/zij is in staat om de strategische en tactische beleidskaders te vertalen naar operationele werkprocessen en weet leidinggevenden en medewerkers hiervoor te enthousiasmeren en mee te nemen in de implementatie. 

Als leidinggevende is de manager besluitvaardig en toegankelijk, met een prettige, menselijke en zakelijke stijl die gericht is op ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers. De beoogde kandidaat laat zien dat hij/zij over een hoge mate van sensitiviteit beschikt om zowel met de collega-managers en met anderen binnen Vilente optimaal samen te werken. Hij/zij laat daarbij zien gemakkelijk te kunnen schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau; tussen denken en doen, tussen sturen op hoofdlijnen en oog voor detail.

Persoonlijke kwaliteiten als doortastendheid, initiatief, creativiteit en sensitiviteit zullen bijdragen aan het succesvol invullen van de rol van manager extramurale zorg.

Praktische informatie 
Het betreft een functie op basis van 32-36 uur, te beginnen met een jaarcontract dat bij gebleken geschiktheid omgezet wordt in een vast dienstverband. 

Vilente biedt een arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT). Inschaling is in FWG 65. Terra Management Groep kan hierover informatie verschaffen. 

Terra Management Groep werft en selecteert kandidaten en zal een voorstel van geschikte en gemotiveerde kandidaten aan Vilente voorleggen in de vorm van een presentatie van curricula vitae. De selectie- en benoemingsprocedure die daarop bij Vilente volgt, wordt door Terra Management Groep begeleid. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

De kennismakingsgesprekken met de consultant van Terra Management Groep zijn gepland in de weken 13, 14 en eerste helft 15 van 2015. De selectiegesprekken bij Vilente zullen plaatsvinden in de weken 16 en 17. Het is de bedoeling de procedure voor 1 mei 2015 af te ronden. 

Wanneer u geïnteresseerd bent in de betreffende functie, ontvangt Terra Management Groep graag voor 25 maart a.s. uw motivatie en een curriculum vitae met daarin per functie of periode de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie of het onderdeel daarvan.
Mocht u de komende periode met vakantie zijn wilt u dan laten weten op welke wijze wij u kunnen bereiken? 

Via onderstaande link kunt een informatienotitie downloaden betreffende deze vacature:
Informatienotitie - Vilente - Manager Extramuraal DEF.pdf

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
Dianne Kurvers, Search Consultant
Brenda Kamps, Consultant
Postbus 22 | 3720 AA Bilthoven |  035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl