• Vacature: Manager Bedrijfsbureau
 • Opdrachtgever: SWZ
 • Locatie: Son
 • Status: afgerond

SWZ, de organisatie
Stichting SWZ ondersteunt mensen met een beperking in alle fasen van hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. SWZ richt zich op mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden is hierbij leidend. Met ruim 750 deskundige en betrokken medewerkers (en 300 vrijwilligers), werkt SWZ op basis van gelijkwaardigheid voor ruim 400 cliënten met zorg en verblijf op basis van ZZP en voor ruim 1.000 extramurale cliënten. 

SWZ is een moderne en toekomstgerichte organisatie met een heldere visie: zijn wie je bent, zelf keuzes maken en op eigen kracht meedoen. Vanuit die gedachten benadert SWZ de cliënten. Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen. SWZ doet dit met een grote diversiteit aan zorg- en begeleidingsproducten in de regio’s Zuidoost- en Noordoost-Brabant. Om dit te bereiken werkt SWZ nauw samen met partners die een aanvullende waarde hebben zoals het speciaal onderwijs, huisartsen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en re-integratiebureaus.

Voor het realiseren van de missie en visie zijn vier kernwaarden essentieel: respect, vraaggerichtheid, verantwoordelijkheid en slagvaardigheid.

Manager Bedrijfsbureau
De Manager Bedrijfsbureau fungeert als zakelijk business partner voor de Raad van Bestuur, de Regiomanagers en de Manager Behandel- en Kenniscentrum op strategisch niveau volgens de visie van de organisatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen dan wel vormgeven van het vast te stellen strategisch en tactisch beleid op financiën, ICT, administratief centrum, facilitair, vastgoed en inkoop. De Manager Bedrijfsbureau is erop gericht om de (strategische) samenwerking te realiseren. Naast verantwoordelijkheid op het eigen vakgebied heeft elke manager als lid van het managementteam een mede verantwoordelijkheid voor het gehele organisatiebeleid.

De Manager Bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de volgende ondersteunende diensten:

 • Financiën
 • ICT
 • Administratief centrum
 • Facilitair
 • Vastgoed
 • Inkoop

Resultaatgebieden
Met visie op organisatieontwikkeling in de non-profit sector:

 • Informeren, adviseren en ondersteunen van de Raad van Bestuur, Regiomanagers en de Manager Behandel- en Kenniscentrum op de aandachtsgebieden, mede vaststellen van de strategie en bewaken dat het beleid van de aandachtsgebieden op tactisch en operationeel niveau voldoet aan de gemaakte afspraken.
 • Leidinggeven aan de medewerkers, op zo’n wijze dat zij in staat zijn hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen en daar plezier aan beleven, het creëren van een constant leer- en verbeterklimaat en het logisch en lean inrichten van de organisatieprocessen.
 • De organisatie, vanuit het gegeven van constante organisatieontwikkeling “in control” houden, waarbij snel en compleet zicht is in de resultaten van het gevoerde beleid en de voortgang. De Raad van Bestuur, Regiomanagers en de Manager Behandel- en Kenniscentrum ondersteunen bij de onderhandelingen met derden en er voor zorgen dat de organisatie maximaal aanvullende financieringsmogelijkheden benut.De Manager Bedrijfsbureau ontvangt hiërarchisch leiding van de Raad van Bestuur en is lid van het managementteam.

De Manager Bedrijfsbureau ontvangt hiërarchisch leiding van de Raad van Bestuur en is lid van het managementteam.

De Manager Bedrijfsbureau geeft hiërarchisch leiding aan de Manager financiën en administratie (is afdelingshoofd van het administratief centrum), de controllers, de coördinator vastgoed, facilitair/inkoop en de coördinator ICT.

Manager Bedrijfsbureau, het profiel

SWZ is op zoek naar een innovator met een dienstverlenende instelling, die verbindingen kan leggen tussen de ondersteunende diensten en de lijn.

De functionaris beschikt over:

 • Academisch werk- en denkniveau; bij voorkeur een afgeronde bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding;
 • Aantoonbare werkervaring, affiniteit met en visie op de aandachtsgebieden van bedrijfsvoering;
 • Uitgebreide managementervaring; 
 • Uitstekende communicatievaardigheden op verschillende niveaus;
 • Kennis van wet- en regelgeving gericht op de gezondheidszorg is een pré.

Verder wordt hij/zij gekenmerkt door:

 • Goed analytisch vermogen en abstractieniveau.
 • Groot gevoel van verantwoordelijkheid.
 • Zelfstandigheid en ondernemerschap.
 • Inspirerend leiderschap dat beweegt tot ontwikkeling en zelf organiseren.
 • Affiniteit met de gezondheidszorg en belangstelling voor de zorg voor mensen met een beperking.

Wij zoeken kandidaten die op basis van vakmanschap positie weten te verwerven en die verbindingen maken door samenwerking en zich openstellen voor teambuilding. Hij/zij is dienstverlenend, een netwerker, creatief, inspirerend voor de omgeving, werkt resultaatgericht en handelt pro-actief.

Praktische informatie betreffende de procedure
Het betreft een fulltime functie (36 uur per week) met een contract voor eerst een jaar en daarna onbepaalde tijd. De standplaats is Son.

SWZ biedt een arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO Gehandicaptenzorg, in FWG 75. Het salaris bedraagt maximaal € 7.333, = bruto per maand, bij een fulltime dienstverband.

Terra Management Groep werft en selecteert kandidaten en zal een voorstel van geschikte en gemotiveerde kandidaten aan SWZ voorleggen in de vorm van een presentatie van curricula vitae. De opdrachtgever beslist met welke kandidaten zij gaat kennis maken. De selectie- en benoemingsprocedure die daarop bij SWZ volgt, wordt door Terra Management Groep begeleid. Referenties worden alleen ingewonnen na toestemming van de kandidaat. Een assessment maakt eventueel onderdeel uit van de selectieprocedure.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 8 maart 2015 per mail en motivatiebrief en curriculum vitae met daarin per functie een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. Donderdag 19 maart zal Terra haar voorstel doen aan de opdrachtgever. 

De eerste gespreksronde met de selectiecommissie is gepland op 24 maart. De tweede gespreksronde vindt plaats op 13 april. Het is de bedoeling de procedure in april af te ronden. 

Wilt u ons laten weten wanneer u afwezig bent tijdens de hierboven genoemde periode en hoe u tijdens uw afwezigheid eventueel wel bereikbaar bent? Wilt u ons ook laten weten waar u deze vacature voor het eerst zag?

Via onderstaande link kunt u een informatienotitie over deze vacature downloaden: 
informatienotitie SWZ manager bedrijfsbureau - 2015 DEF.pdf
Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 

Dianne Kurvers, Search Consultant
Brenda Kamps, Consultant
Postbus 22 | 3720 AA Bilthoven |  035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl