• Vacature: (Senior) Relatiemanager
 • Opdrachtgever: Triodos Bank
 • Locatie: Zeist
 • Status: afgerond

Triodos Bank, de organisatie
Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten die op een concrete manier bijdragen aan een meer duurzame samenleving, daarbij geholpen door spaarders en beleggers die hetzelfde doel nastreven met hun spaargelden. Triodos Bank is een zelfstandige, Europese Bank met het hoofdkantoor in Zeist. De Bank heeft naast de vestiging in Nederland vestigingen in België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en een agentschap in Frankrijk.

De missie van Triodos Bank is om geld van spaarders en beleggers te laten werken aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen door:

 • Bij te dragen aan een samenleving waarin de levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;
 • Het voor mensen, bedrijven en organisaties mogelijk te maken hun geld te gebruiken op een manier die mens en milieu ten goede komt en duurzame ontwikkeling bevordert;
 • Klanten te voorzien van vernieuwende financiële producten en uitstekende klantenservice.

Voor Triodos Bank is de verbinding die medewerkers met de missie van de Bank hebben en de wijze waarop zij de waarden van de Bank in het dagelijkse werk uitdragen van cruciaal belang. 
Door de snelle groei, de ondernemende cultuur, het idealisme en de hoge inzet van de medewerkers zijn resultaten bereikt om trots op te zijn. 

(Senior) Relatiemanager, de functie
Binnen Triodos Bank Nederland worden de financieringen verstrekt vanuit de afdeling Zakelijke Relaties, die is ingedeeld in de specifieke sectorteams, te weten: Landbouw & voeding, Duurzaam vastgoed, (semi) publiek, Kunst & cultuur, Zorg & welzijn, Energie & klimaat en Duurzame MKB

Voor het team Duurzame MKB zijn wij momenteel op zoek naar een relatiemanager, die verantwoordelijk is voor het werven van nieuwe kredietrelaties en het beheer van een portefeuille met bestaande relaties. Kent de business van de klant, ziet kansen en bedreigingen, denkt vanuit het belang van de ondernemer en maakt een goede afweging tussen resultaat en risico’s. De Relatiemanager heeft de unieke positie om samen met het team, in een maatschappij die in transitie is naar duurzaamheid, het verschil te kunnen maken in het MKB.

Resultaatgebieden: 

 • Het inhoudelijk, risico technisch en financieel beoordelen van (potentiële) relaties.
 • Opstellen en verdedigen van kredietvoorstellen met bedragen van € 0,4 mln. tot circa € 15 mln. De nadruk zal hierbij liggen op acquisitie, grotere nieuwe transacties en de meer complexe structuren.
 • Bijdragen aan het ontwikkelen en realiseren van de commerciële strategie en het marktbewerkingsplan van Triodos Bank Nederland in het MKB.
 • Ontwikkelt mede een visie op sub sectoren, benadert relaties proactief en draagt gemaakte keuzes stevig uit. 
 • Het extern vertegenwoordigen van de missie van de bank in het MKB. 

Gezien de grote variëteit in bestaande en potentiële relaties binnen dit segment zal het vraagstuk van aansluiting bij de missie van de bank (relatief) vaak een onderwerp zijn. 
De Relatiemanager rapporteert aan de Teammanager MKB Zakelijke kredietverlening.

(Senior) Relatiemanager, het profiel
Geschikte kandidaten herkennen zich in onderstaand profiel:

 • Draagt de missie van Triodos Bank uit en wil met deze missie de markt op om positief bij te dragen aan de verduurzaming van de samenleving. Weet de missie op inspirerende wijze vorm te geven in de dagelijkse praktijk en de contacten met klanten.
 • Minimaal afgeronde HBO opleiding; aangevuld relevante (krediet technische) opleidingen.
 • Bewezen trackrecord in het zelfstandig behandelen van (grotere) MKB financieringen;
 • Brede en diepe kennis van zakelijke kredietverlening; affiniteit met de doelgroep MKB;
 • Gericht op resultaat, samenwerking, kansen en efficiëntie. 
 • Zakelijk ambitieus, durft keuzes te maken en creëert draagvlak door succes. 
 • Uitstekende communicatieve eigenschappen, zowel mondeling als schriftelijk.

De diversiteit aan verantwoordelijkheden in de zin van commercie alsmede risicomanagement alsook in de grote variëteit aan kredietaanvragers binnen het MKB, vraagt om een evenwichtig persoon die nieuwsgierig, leergierig en oprecht geïnteresseerd is in de markt/sector/klanten en die op basis van kennis en vakmanschap doorvraagt, zich laat ondersteunen en tot afgewogen oordeelsvorming komt.

De gezochte kandidaat is een uitstekende communicator in zowel de in- als externe contacten en beschikt over een goed gevoel voor verhoudingen.

Een Relatiemanager MKB bij Triodos Bank begrijpt als geen ander wat de beweging naar duurzaam ondernemen inhoudt en heeft plezier in het intern verdedigen van kredietvoorstellen – uiteraard niet alleen op inhoud, maar juist ook op aansluiting bij de missie.   

Hij/zij kan goed initiëren én zaken afmaken en is iemand die van nature gericht is op samenwerking. Kan goed reflecteren op (eigen) gedrag. Ondernemerschap, proactiviteit, initiatief, volharding en het vinden van de juiste balans tussen deal gedrevenheid en doelmatigheid zijn verder belangrijke eigenschappen voor het succesvol invullen van deze functie.  

Gezien de ontwikkeling van het team is het van belang dat de gezochte kandidaat goed aansluit bij het team, dat zich kenmerkt door samenwerken, drive, openheid en professionaliteit.

Praktische informatie
Het betreft een fulltime functie, invulling variërend van 32 – 40 uur is bespreekbaar. Standplaats is Zeist. In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden dat daarna kan worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Triodos Bank kent evenwichtige arbeidsvoorwaarden. Salariëring is afhankelijk van uw profiel en ervaring. Terra Management Groep kan hierover nadere informatie verschaffen. 

Terra Management Groep werft en selecteert kandidaten en zal een voorstel van geschikte en gemotiveerde kandidaten aan de bank voorleggen in de vorm van een presentatie van curricula vitae. De selectie- en benoemingsprocedure die daarop bij Triodos Bank volgt, wordt door Terra Management Groep begeleid.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de betreffende functie, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 16 maart a.s.  per mail  uw motivatie en een uitgebreid curriculum vitae. Het is de bedoeling de procedure in april afgerond te hebben.
Wilt u tevens laten weten wanneer u de komende periode op vakantie bent en op welke wijze dan eventueel te bereiken? 
Bij sollicitatie graag vermelden waar u de vacature heeft gezien.

Via onderstaande link kunt u een informatienotitie downloaden betreffende deze vacature:
Informatienotitie Sen Relatiemanager Triodos feb 2015 DEF.pdf
Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit om ons te bellen of e-mailen.

drs. Alied Nijdam, consultant
drs. Dianne Kurvers, search consultant
Postbus 22 | 3720 AA Bilthoven | 035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl