Terra Management Groep heeft dankzij zestien jaar ervaring een goed netwerk in bestuurlijk Nederland. Door ons onderscheidende bureauprofiel en een analytische, degelijke aanpak gecombineerd met persoonlijke betrokkenheid, weten wij kandidaten te vinden en enthousiasmeren die de gewenste waarden inbrengen en waarde toevoegen aan de organisatie.

Onze search activiteiten richten zich zowel op bestuurs- en directieniveau als op het niveau van management en Raad van Toezicht.

Wij maken een uitgebreide analyse, schrijven een notitie om onze visie voor te leggen en consensus te bereiken over profiel, zetten een brede werving in inclusief ‘headhunting’ en selecteren scherp. Wij dragen u, na een eventuele bespreking van een long-list, uiteindelijk in een cv-presentatie drie tot vijf kandidaten voor. Daarbij geven wij u ook overzicht over de resultaten van de werving. Daarna begeleiden wij de procedure in uw organisatie.

Een kandidaat die door Terra wordt voorgedragen, past qua competenties en persoonlijke stijl bij uw huidige organisatie en slaat de brug naar uw gewenste toekomstige organisatie. Dát is wat wij terughoren van opdrachtgevers en ons inspireert in ons werk.

Terra maakt geen gebruik van eigen assessment methodieken of persoonlijkheidsonderzoeken. Wij werken samen met een onafhankelijk bureau dat gericht psychologisch onderzoek kan verrichten indien de situatie daarom vraagt.

Terra hanteert in de branche gebruikelijke gedragscodes.

Meer informatie geven wij u graag in een persoonlijk bezoek of een telefoongesprek. U kunt ons daarvoor bereiken op telefoon 035 – 625 00 50 of via
terra@terragroep.nl