Indien uw organisatie een vraag heeft in verband met een:

  • tijdelijk te vervullen positie
  • veranderingstraject of
  • project

kunt u een beroep doen op de inzet van één van onze interim of projectmanagers. Zij zijn ervaren op hun vakgebied en in management of directievoering. Veelal hebben zij daarnaast expertise in het realiseren van organisatieontwikkeling, conflictbemiddeling of bijvoorbeeld het op gang brengen van cultuurverandering. Managers worden op basis van bewezen expertise, competenties en persoonlijke stijl geselecteerd. Zij ondersteunen de filosofie en werkwijzen van Terra.

Terra verzorgt counseling bij de opdracht. Jegens opdrachtgever staat Terra garant voor en blijft aanspreekbaar op de voortgang en het resultaat van de opdracht. Uiteraard bieden wij continuïteit bij onvoorziene afwezigheid van de interim manager. De interim manager bieden wij begeleiding afhankelijk van behoefte. Wij blijven ook gericht op ondersteuning in persoonlijke ontwikkeling van de interim manager. Terra houdt behalve de effectiviteit ook de efficiëntie van de tijdelijk manager of bestuurder scherp in het oog.

Terra hanteert de gedragscode van de RIM, Raad voor Interim Management.

Meer informatie geven wij u graag in een persoonlijk bezoek of een telefoongesprek. U kunt ons daarvoor bereiken op telefoon 035 – 625 00 50 of via terra@terragroep.nl